Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Onze Jaarvergadering.

Onze Jaarvergadering zal plaats hebben den 10 den en ll Ue " Juli, e. k.

Br. J. Craandijk zou het Presidium vervullen bij omwisseling met Br. P. J. Muller.

Daar sedert echter I3r. Craandijk verhindering kreeg, zal (D.V.) de Jaarvergadering presideeren Br. L. C. S chuller tot P eursum , van Amsterdam, (Tertius Voorzitter).

Aan den avond van den ll aen zal (D. Y.) Br. P. A. J. Jas, van Leeuwarden, in de Algemeene Vergadering als redenaar optreden. Mogen wij verblijd worden door eene talrijke opkomst van de Gemeente!

5. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

AMSTERDAM. Schenking van N. N Legaat van Mej. Ruygh, Wed. den Heer Hauber Van het Hulp-Zendelinggenootschap der Hersteld. Lutherschen BARNEVELD. Door Ds. Ris Lambers, v. d. Hulp-Zending, voor Br. J. Kreemer Door Ds. Doorenbos, busje voor het Ziekenhuis van Br. Kreemer... . GOUDA. Van de Vereeniging tot bevordering der Zendingzaak, 1893.. ROTTERDAM. Gift van den Heer H.. SCHRAARD. Door L. B. Tjebbes, deel collecten in de bijeenkomsten tot bijbelbespreking VAASSEN. Door Ds. W. A. J. Lucas, gift van den Heer D. W WADDINXVEEN. Door L)s. G. v. d. Pot C.Wz., 2de remise van C.W. v. d. Pot's Levensbrood WESTERKWARTIER (Afd.). Door Ds. B. Wissing: Fransum Garniocrd Grootegast. Collecte bij de Vergadering, 1 Oetober '93 Grijp skerk i' Collecte by de Vergadering, 28 Mei '93 Hoogkerk. Van de Zondagschool » Van Ds. Klinkenberg, uit de catechisatiebus Marum Midwolde en de Leek H Catechisatiebus van Ds. R. Cremer Jr Niehove ..... Niekerk. ... Niezijl Noordhorn Oldehove Saaxum Tolbert . • Uit de catechisatiebus van Ds. R. Cremer Jr..„ . Visvliet Zuidhorn u Door Ds. R. Cremer Jr., Collecte bij aannemen v. lidmaten -/ Giften K. M. Boerema ƒ1, E. Meyer ƒ 1 WIJK a/ZEE. Door Ds. Peaux, voor het lezen der Maandberichten. . ZUTPHEN. Van Mevrouw Kamp . Door den Heer Kiesouw, 3maandskaart. Mej B. ƒ 7,43. W. B. T. ƒ1,91, J. T.f —,65, G. v. B. ƒ 1,69, eene feestviering ƒ 3, Mev. E. geb. K. f 3,30, I). A. v. B. ƒ 1,96, A. H. W. v. B. ƒ 1,68, kransje ƒ 1,38. ZWOLLE. Legaat Giften voor de Kweekschool en Scholen In de Minahassa. GROOTEGAST. Van Mevr. Hofstede-Boonzaqer, gift v. hare zusters te B. OOSTWOLD. Van de Kwartgulden-Vereeniging, door Mev. Hemmes - Broese . .. ... Pinkstercollecten. ƒ 3,25 1.771 6,66 1,< 2,361 1,35 3,80 2,13 2,90è 2,55 1,45 -.871 2,661 4,66 Hulpgen. Giften en Legaten. ƒ50000,■ 1000,» 108,75 »/ 10,— * 2,55 « 144,66 « 2,50 2,50 » 25,— » 51,49 11,371 13,121 2,511 2,90 17,50 3,421 2,40 5,16,50 * 23« 1000,— 3,25 4,25

TE ROTTERDAM, bij M WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten