Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEERENVEE V (Onder Afd.) Hecrcnvecn 1893 . .. Giften ƒ 66,79, extra bydragen ƒ 10,50 Knijpe Langeztoaag Noordwolde Nyehorne Scherpenzeel Tjallcbert BOZUM (Onder Afd.) Heers en Jcllum. Van de kerkvoogdijen ƒ 5,25, en ƒ 5,25 Bozum .. Catechisatiebus ƒ 5,10, nieuwe leden ƒ 0,75 Britsxoerd en ffieutcerd Van de Kerkvoogdijen ƒ 5,25, en ƒ 25 Idaard, ca . . Jrnsum Van de Kerkvoogdij Caterhisatiebus Jorwerd , Hervormde Gemeente Catechisatiebus Oosterlittens Cateohisatiebus Kleine bijdragen Oostertoierum . Van de Kerkvoogdij Rauwerd. Najaarscollecte.. Van de Kerkvoogdij Kleine bijdragen Roordahuizcn, Herv. Kerk Weidum Van Jonkli. van Beijma Catechisatiebus JOURE (Onder Afd.) Hulpgenootschappen 's GRAVENH AGE, door Mej. J. M. Oort, door Mej. van den Broek, verschillende giften . GROEDE, door Ds. G. L. Krol GRONINGEN. Door Mevr. Wed. Kylstra-Pelster, voor de medische zending te Mödjö-warnd .... HAARLEM. Door Os. B. Tideman Jzn. van A. B. voor het ziekenhuis te Mödjö-warnö HEINKENSZAND. Door Ds. van Spankeren Giften. HOOGLAND. Door Ds. A. Gelderman, Bunschoten 1/8 inhoud Zondagschoolbusje KAAG. Door Ds. de Groot MARRUM. Door Ds. Flieringa, \ P.C MKPPEL (Afd.). Door Ds. Bosman Dtoingeloo Uit de Catechisatiebug Frederiksoord St. MICHIELSGESTEL. Door Ds. W. G. van Doorne MIDDELBURG. Van het Vrouwen Hulpgenootschap, 2e halfj Extra bijdrage van idem idem Van de Meisjesvereeniging NAAR DEN. Door Ds. Schuller tot Peursum. OOSTERBEEK. Ouder letter E. S. door Ds. Grothe, Utrecht PURMER ROTTERDAM. Doopsgezinde Gemeente Door Ds. van Veeu, van G. v. d. H ... » van de Zondagschool, Vlietkade t bijeenverzameld door de kinderen van de Zondagschool 't Penningske Gecollecteerd, 1 Juli 1894 Groote Kerk namiddag Door den Director. Collecte 6 Juli, bij de ordening van de Zendelingen Joustra en Louwerier, van de commissie tot de zaken der Indische kerken Van Mej. de Wed. R Van Mej. O. O. N., Gift. Van den Heer J. H. L., inhoud van het Zondagschoolbusje SCHIEDAM. Van de Evang. Hervormde Vereeniglng Door den Heer C. de Mooij, Catechisatiebus Van de Vereeniging »op Hem zullen de heidenen hopen".... Pinkstercollecten' ƒ 18,22$ 13,02 2,50 4,72 1,85 2,40 2,75 5,15 1,95 » 3,02$ » 6,25 » 14,1,50 6,— 4,65 8- 4 ,77 5,50 3,77 2,6f * 21,22$ V' 18,60 r 29,50 » 10,90

Sluiten