Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pinkstercollecten. Zuidwolde. Tot uitbreiding van het Godsryk Neerbosch. Door den Heer Jac. van 't Lindenhout, gedeelte der collecte op het Zcndingsfeest te Velsen Neuzen (Ter). Collecte by het optreden van Br. A. Kruyt Gevonden in de collecte op Zondag 26 Dcc. voor de Zending te Modjo-Warno Onderdendam. (Afd.) Door Ds. J. J. Damsté: Uit de Catechisatiebus 1895/96 Door Mevr. Meyer van de halve stuiversvereen. 2e halfjaar Leens. Uit de catechisatiebus 1895/96 Rotterdam. Door Ds. J. Krayenbelt // » W. Astro // « J. van der Veen u // L. Heldring uit de catechisatiebus // // * Idem. // « n van J. K. f 1,62*, v. H. f -50. Scheveningen. Saldo ontvangsten Verkooplokaal. (Zie Maandber. 1) Bjj het optreden van Br. A. Kruyt Sluis. Idem. De Streek. (Afd.) Door Ds. C. Hille Ris Lambers: Bovencarspel Grootebroek Hauwert Hem Catechisatiebus Hoogcarspel Catechisatiebus Lutjebroek Venhuizen Catechisatiebus Wervers hoof Tjerkwerd. Collecte op den len Kerstdag Gitt van den Heer V .. .. Utrecht. Van N. N Veip-Rosendaal. (Afd,) Door Ds. T. van Westrheene: Rosendaal. Uit de catechisatiebus Pinkstercollecte Weesp. Door den Heer A. M. van Dockum Wezepe Van Ds. Dceleman: Uit de catechisatiebus Winschoten. (Afd.) Door Ds. H. Doorcnbos: Beerta Bellingwolde' Blijham Bourtange Eeksta Finsterwolde Gift van de Kerkvoogden der Herv. Gemeente Horsten Klooster ter Apel Meeden Midwolde Gift van de kerkvoogden der Herv. Gemeente Bjj de aanneming van nieuwe lidmaten Muntendam. Nieuw Beerta Nieuwe Pekela i // (Boven) Nieuwe Schans Nieuw Scheemda Bjj de vergadering der Afdeeling .. .. Nieuw Stadskatiaal .. Nieuwolda Gift van de Kerkvoogden der Herv. Gemeente Noordbroek Ommelanderwijk. P. C. 1894 f 3,16, P. C. 1895 f 3,04*, P. C. 1896 f 2,76 Oostwold. Gift van de Kerkvoogden der Herv. Gemeente Oude Pekela Oude Schans Scheemda. P. C. 1895 f 3,42, P. C. 1896 f 8,06 Sellingen Stadskanaal 10,36 5,50 6,15 2,50 8,50 6,74* 7,50 5,— 6,77* 2,50 9,16 5,63A 1,10" 3,80 10,77 5,16 3,52* 1.50 8,50 3,18 5 — 1,07* 1,50 4,62* 10,— 9,25 3,65 10,06 2,13 11,48 6,54* 2,51

Sluiten