Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nov. a. p. door het dochtertje van den toenmaligen assistentresident te Mödjö-kertö de eerste steen gelegd voor een geheel steenen school voor 150 leerlingen, welke school kort voor mijn vertrek is ingewijd. Zoo werd ook te Segaran een nieuwe steenen school gebouwd voor 100 leerlingen, welke school waarschijnlijk kort geleden (Juni) werd ingewijd.

Van een enkele gemeente moet ik u meer omstandig verhalen. Het is onze jongste te Soeinber-gondang in Lamongan. Ik herinner u even, dat door de prediking van Kjaï Irowöno een beweging in liet Lamongansche ontstond, die als uitzondering niet doodliep, maar leidde tot den overgang tot het Christendom van eenige lieden uit de desa Ngasëm en elders. Die gemeente nu heeft zich geconsolideerd, maar het middelpunt is niet Ngasëm, maar Soembër-gondang pl. in. 5 minuten van Ngasëm geworden, omdat aldaar de kerk is opgericht.

De gemeente te Soembër-gondang nu ligt mij zeer na aan het hart. Ik brandde van verlangen om met de broeders in het Lomongansche kennis te maken, en nauwelijks was dan ook mijn vader met verlof naar Europa, of ik maakte de vermoeiende reis er heen. Hoe werd ik voor de moeite beloond!

In het huis van een der broeders te Ngasëm vergaderd, sprak ik drie uren aan een stuk. En de menschen luisterden, alsof ze mijn woorden wilden indrinken, gelijk de dorstige aarde, den regen indrinkt. Nimmer heb ik zulk een onverdeelde aandacht, zulk een belangstelling op Java gevonden!

En nu de kerk! Och ook de broeders in Lomongan zijn maar kleine luiden en erg arm. Niet allen echter! Een is er een oude blinde die tot de welgestelden behoort. Deze broeder nu kocht voor ƒ 120,— een huis, niet een van bamboe met riet gedekt, maar van degelijk djatiehout met pannen gedekt. En dit huis gaf hij aan de gemeente cadeau om het tot kerk in te richten. Te Ngasëm was echter geen erf beschikbaar. Ook daarvoor was raad! Een der broeders te Soembër-gondang stond een aanzienlijk deel van zijn erf voor de kerk af en nu werd besloten om gezamenlijk, en natuurlijk weer Pro Deo, het huis daarheen over te brengen en tot kerk te verbouwen. De

Sluiten