Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. 1797—1897.

HONDERDJARIG BESTAAN

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Stichtingsdag 19 December.

FEESTGAVE KT.

3 d0 Opgaaf.

Amsterdam. Door Ds. Schuller tot Peursum van N. f 1,—, van M. W. f 1, —.. Door den Heer C. 6. Crone, van den Heer S. P. v. E Yan de Dames v. E * » // W Door Prof. P. D. Chantepie de la Saussaye, ontvangen ter nagedachtenis eener overledene Van Jonkvrouw H. v. W. v. Gr Bloemendaal. Door Ds. H. Barger, van I. B Dordrecht. Van Mevr. de Wed. N. N .. .. Van Mejuffrouwen N. N Mej. N. N 's Gravenhage. Door den Heer C. O. G. de Ridder, gift voor het Eeuwfeest van Mr. N. G. P Door Da. Oort, Feestgaven voor het jubeljaar van Y. Z. f 300,—, D. B. f 40,—, N. N. f 10,— Haarlem. Door Ds. Gr. J. A. Jonker, van Mej. G. f 2,50, N. N. f 2,50 Leiden. Van Dr. Pr Van Dr. O .. Nieuwerkerk a/d IJssel. Door Ds. L. F. A. Westerbeek v. Eerten, van de kinderen der Zondagschool «Johannes" Rotterdam. Van den Heer E. L. Kramer Door den kweekeling Janse, ingezameld te 's Gravenhage : Van de Zendingkrans «Tryfcna" ƒ 100,—, Jonkvrouw de la Bassecour-Caan f 25,—, Jonkvrouw Collot d'Escury f 25,—, de Dames Ketelaar f 25,—, Jonkvrouw Repelaar, f 25,—, Jonkvrouw Singendonk f 25,—, Mevr. Doedes-Ketelaar f 12,50, N. N. f 1, — Door den kweekeling Smit, bjj de Kerstfeestviering van de JongelingsVereeniging //Immanuel" te Groningen Van M. M. v. C Ingekomen b\j den Heer R., van B Bezorgd bq den Heer Demmenie Door den Heer J. Tuinstra, van M Van L). W Utrecht. Door den Heer J. Jac. Koch van L. v. A Door denzelfden, van N. N Zwolle. Door den Heer E. Cats Wor Van N. N den Heer van Naamcn van Eemnes Mr. C. Baron de Vos van Steen wijk Mevr. van Ilacrsolte van Reede den Heer J. H. Gunning Wzn den Heer J. G. van Nes van Meerkerken den Heer P. Lyrklama Nyeholt Bedrag der vorige opgaven.. 3e Opgaaf . f 2,— 300,— „ 1000,— " 300,— „ 1000,— „ 500,— 1000,— ,, 25,— M 200,— " 5,— " 250,— „ 350 — // 5,— „ 400,— " 100,— „ 5,— " 25,— f 7829,82 9865,40 f 17695,22

Sluiten