Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen,

Giften en Legaten.

Alkmaar (Afd.). Door Ds. W. Jelgersma Gzn.: Akersloot. Alkmaar. P.C. Hcrv. Gem P.C. Remonstr. Gem Landhuur Interest van het legaat van Mej. Luttels. .. Bergen Castricum Eg mond ald Hoef. P.C. 1895 P.C. 1896 Egmond aan Zee PinksterCollecten. f 8,81* 16,56 4,57 Heiloo.. Limmen Noordschmmer Oterleek Schoorl c. a Uitgeest Amersfoort. Door Ds. D. P. M. Graswinckel: y 8 P.C. Hervormde Gemeente P.C. Remonstr. Gemeente Uit zijne catechisatiebus, Juli 1894/1896 Fooien. Hofje van gratie te Delft Dankoffer 90 jarige uit D Yan Ds. ter Haar-Romeny, uit het busje Woudenberg. l /i P.C. Hervormde Gem Amsterdam. Door Ds. Schuller tot Peursuni: Yan V. f 5,—, uit een Zondagschoolbusje f 1,86, van Lt. f 1, —, van de Dames Hp. f 10,—, 8 maandsk. C. T, f 5,16, II. D. f 4,28. Barneveld. Door Ds. J. Doorenbos: Van de Hulpvereeniging Van Mej. Versteeg, voor het Ziekenhuis van Br. Kreemer Breda. Door Ds. Bceckman: Baardwijk Bergen op Zoom. Breda. P.C. Hervormde Gemeente P.C. Waalsche Gemeente Catechisatiebus van Ds. Beeckman Door Ds. Simon v. d. Aa, van Mevr. V. f 2,50, Mej. v. d. G. f 1,—, van eene Wed. f —,25, van N.N. f 1,— Dongen Drimmelen Ginneken Hoeven Leur.. Oosterhout Roosendaal Willemstad Broek op Langendijk. Van Ds. Gemser, collecte Brummen (Afd.). Van Ds. de Groot Delft (Afd.) Door Ds. A. Drost Dz.: Pijnacker. Van de Hulpvereeniging Nootdorp. Idem Schipluiden. DoorMej.J.C.Snel, u. h. //Negertje" van de Zondagschool. Zoetcrmeer. Door Ds. van Sittert, voor het lezen der Maandber. Gift van N. N Enkhuizen (Afd.) Door den Heer W. Lakenman Door tusschenkomst van Ds. A. G. Boon Uit de catechisatiebus van denzelfden Door zijne oud-leerlingen Bjj het optreden van Br. A. Kruyt, entreegelden Idem idem collecte Oosterdijk. Uit de catechisatiebus van Ds. A. G. Boon Gorssel. Door Ds. II. U. Thoden van Velzen: Kerstcollecte 1895 Pinkstercollecte 1896 Catechisatiebus Bydragen «Uw koninkrijk kome" 8,18 3 — 5,40 5,55 7,50 4,17 11,08 7 — 2,65 5,61 5.74| 9,16 6.894 20,70 16,34 22,30 3,34 3,174 6,10 5,— 18,40 3,40 >2,84* 10,90 12,284 Hulpgen. Giften en Legaten.

Sluiten