Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. Breukelen. Door Ds. J. van lieerde: Aandeel in de collecten in 1896 Enkhuizen. (Afd.) Door den Heer W. Lakenman: Diverse Giften 's Gravenhage. Door Mej. J. M. Oort. Van het Haagsclie DamesComité voor de Kwartgulden-Vereeniging Rotterdam. Door Mevr. de Monchv - Ledeboer van de Kwartgulden-Vereeniging Westerkwartier. (Afd.) Door den Heer M. Koppius van de Kwartgulden-Vereeniging Pinkstercollecten. Hulpgen. Giften en Legaten. f 15- 3,50 // 947,43* // 740,30 4,50 Bovendien is aan contributiën ingekomen: Uit Alkmaar (Afd.) f 114,— ; Amersfoort (Afd.) f 237,25: Apeldoorn f 1, —; Breda (Afd.) f 89,31*; Delft (Afd.) f 77,23; Enkhuizen (Afd.) f 173,75, Gorssel f 5,25; Gouda (Afd.) f 46,75; den Helder f 11,— ; Hoorn (Afd.) f 47,— ; Hulst f 24,50 , Lochem en Laren (Afd.) f 108,10; Loenen a/d Vecht f 108,05; Maastricht f 84,12; Meppel (Afd.) Diever f 60,—; Ylixyrst-de Wijk f 75,—; Zuidwolde f 5,25: Middelburg (Afd.) f 182,75; Onderdendam f 96,25; Ring v. Scharwoude (Afd.) f 81,90; Utrecht f 5,25; Vianen f 21,— ; Westerkwartier (Afd.) f 125,40*

101 8t * Bekenins.

Pinkstercollecten. Angeren. Van Ds. G. D. Kruyff Etershem. By het optreden van Br. A. Kruyt > .. Goes. Idem. 'sGravenhage. Door den Heer C. O. G. de Ridder: Gift op 23 Januari Van Ds. Heering de helft der catechisatiebus, over 1896 Door den Heer Mulder (Agent des Genootschaps): Van Mej. t C. f 2.50; van Mej. V. f 2,—; van Mr. A. J. S. f 10,— Groningen. Door Ds. S. J. Rutgers. Collecte Hallum. By het optreden van Br. A. Kruyt Hardegarijp. Idem. .. Kampen. Idem. Kapelle (by Goes). Idem. Leiden. Van het Hulp. Zend. Gen. door den heer Mathol Middelburg. Door den Heer J. J. van der Harst: Van het Vrouwen-Hulp. Zend. Gen. Ie halfj. bydrage Van de Meisjes-Vereeniging Rotterdam. Van het Vrouwen-Hulp Zend. Gen Terho.ne. By het optreden van Br. A. Kruyt Twisk. Idem. Venhuizen. Idem. Vorden. Door Ds. J. H. Cordes: Uit de Zendingskas Wemeldinge. By het optreden van Br. A. Kruyt Door Br. A. Kruyt. Aandeel in de collecte over 1896 Wolvega. Door Ds. L. J. Blanson Henkemans: Ingekomen Giften By het optreden van Br. A. Kruyt Zutphen. Door den lieer J. II. Kiesouw: Van Mevr. Kamp 3 maandsk. L. A. Z. f 1,44, G. S. C. IIƒ 2,—, J. A. B. f 4,79$, W. B. T. f 1,30, G. J. E. f 3,80, Kransje f 3,77*, Juffr. B. f 6,89, G. v. B. f 2,34, J. T. f 0,78, Mevr. K. f 4,— Oud papier en capsules f 1,38 Zwolle. By het optreden van Br. A. Kruyt, (na aftrek van kosten) Hulpgen. Giften en Legaten. f 2,50 11,15 20,60 10,— 50,— 14,50 20,15 « 29,65 8,51 31,05 f»,— 60,— // 360,— 20,10 // 1000 — « 27,65 16,40 9,42* 10,— 19,25 // 15,— 3,50 73,27,50 32,50 34,— Bovendien is aan contributiën ingekomen: Uit Velp f 5,25; Wolvega f 10,50. Erratum. In de giftenlyst van Maandbericht 2, is vermeld onder Weesp giften f 11,— moet zyn contributiën f 10,50.

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlaudsche Zendelinggenootschap.

Sluiten