Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa bij den algemeenen Thesaurier ingekomen, in het jaar 1896.

Batjan, door Br. Schippers van de Zondagsschool ƒ 9,89 } Berg en-op-Zoom, door den Heer J. J. van Melle, uit de collecte van het Zuider Zending9feest. ii 40,— Breukelen, door Ds. J. van Heerde ii 15,— Delft , door Ds. Drost u 7,— Boesburg , door Ds. C. J. van Bemmel Stiyck: Bidam, door Mevr. Braam, Kwartgulden-Yereeniging . . . . ii 2,50 Keppel, van N. N n 10,— Steenderen, van de Christelijke Vereeniging ii 2,— Dordrecht , door den Heer A. A. Moll n 26,— Enkhuizen. Door den Heer Lakenman ii 3,50 Goes, door den Heer W. S. Duvekote, namens de Zending-Vereeniging. ƒ 25,— Goutum en Swichum, van de Kwartgulden-Vereeniging ii 3,50 's Gravenhage , van M. P. Z ii 100,— Grouw , uit de catechisatiebus ii 12,04} 's Hertogenbosch, door Ds. Oudegeest //15,— Hallum , van de Kwartgulden-Vereeniging n 3,— ii ii Ds. Stegenga, te Oud-Loosdrecht ii 5,— Hardegarijp , door Mej. Jongsma, van de Kwartgulden-Vereeniging. ii 5,— Leeuwarden , van het Vrouwen-Hulpgenootschap ii 186,50 ii ii de Evangelische Jongens-Zondagschool . ... ii 10,— Meppel, door Ds. A. W. Kamp n 1,— Neede , door Mej jongbloed. ii 2,— Nijmegen, door Ds. Jb. Moulijn: Beuningen ii 1,50 Hees en Neerbosch ii 5,50 Nijmegen >#10,50 ii van de Vereeniging voor In- en uitwendige zending, ii 25,— Wijchen n 3,— OenkerJc, GieJcerk en Wijns ) van de Kwartgulden-Vereeniging. . fi 10,25 Oudshoorn , door Mevr. Wed. J. Piek 11 3,— Schiedam , door den Heer N. Bijlo Jr ii 4,— ii door de Wed. Bokhorst—Franken, voor de scholen. . ii 1, — Ternate , door Br. Schippers ii 24,12 J Weesp, door den Heer van Dockum ii 2,— Westerkwartier, (Afd.) door den Heer Koppius ii 4,50 Winsum , door Ds. J. J. Damsté, Kwartgulden-Vereeniging. . . ii 9,— Woltersum, door Mevr. Bange . ... u 4,25 Wolvega, door den Heer A. Jongschaap, Kwartgulden-Vereeniging. ii 16,75 Zeist, door Ds. F. W. J. Kaakebeen . . ii 10,— Zwolle ii 10,— ƒ 628,31}

RECAPITULATIE.

Door tusschenkomst van het Haagsche Comité . ƒ 947,43} ii ii ii ii Rotterdamsche ii n 740,30 ii ii ii ii Zutphensche ii ii 566,97 ƒ 2883,02

Namens het Bestuur der Kwartgulden-Vereeniging, Januari 1897. te Rotterdam, Mevr. H. DE MONCHY — LEDEBOER. ii } s Gravenhage, Mej. J. OORT. ii Zutphen , ii C. M. ERDBRINK.

Sluiten