Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch Oost-lndië. Batjan. Door Br. Schippers, Kerstcollecte Gorontalo. Door Br. Alb. C. Kruyt, Biduurgelden Koepang. Door den Kerkeraad, uit de collecten Menado. Door Dg. Kroll, collecten der gemeente, b\j de bijeenkomst der Hulppredikers 1896 f 6,—, 1897 f 7,98 Rotti. Door Br. Le Grand, opbrengst in de Bijbellezingen Ternate. Door Br. Schippers, Kerstcollecte Catechisatiebus Tomohon. Door Br. Louwerier, Hollandsche Dienst Bgdragen voor Posso Tondano. Door Br. J. Hiebink Rooker, Hollandsch Dienst Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. Batjan. Door Br. Schippers, van de Zondagschool Brielsch Nieuwland (Md.). Door Ds. A. Verkouw: Brielle. Van de Kwartgulden-Vereeniging Brielsch Nieuwland. Idem, door Mej. Prins 's Hertogenbosch. Door Ds. Oudegeest, van de Kwartgulden-Vereenig. Nijmegen. Door Ds. Moulyn Schiedam (Afd.). Door den Heer N. Bijlo: Van diversen Van Mej. Wed. C. Bokhorst - Franken Ternate. Door Br. Schippers, van de Zondagschool Voor de Vereeniging tot uitrusting van Zendelingen. Tomohon. Door Br. Louwerier, contributiën Catechisatiebus ... Pinkstercollecten. f 5,39* // 12,59* Hulpgen. Giften en Legaten. 35,43 13,98 10,91 15,69* 7,90 14,32* 6,76* 15,86* 3,75 2,50 19,40 4,50 1,— 28,96 20,80 29,20 Bovendien is aan contributiën ingekomen: Uit Amsterdam (Afd.) f 1268,10; Arnhem f 17,75; Alfen f 79,25; Appingadam: Appingadam. f 33,50, Eenum f 10,50, Garrelsweer f 10,50, Leermens f 2,62*, Loppcrsum f 18,—, Oostcricijtwtrd f 7,87*, Siddeburen f 5,25, Solwerd f 5,25, Ten Bon f 6,40, Woltersum f 64,29*, Zeerijp f 5,25, Galela (Res. Ternate) f 12,— ; 's Hertogenbosch (Afd.) f 89,25; Hontenisse f 5,25; Kruiningen f 5,25 ; Mödjö-Warnö f 31,50; Nijmegen (Afd.) /'113,75; Onderdendam (Afd.) f 100,25: Patani (Res. Ternate) f 5,25, Schiedam (Afd.) f 73,75; Ternate f 20,50; Tomohon f 100,86; Utrecht (Afd.) 77,19*; Waterland (Afd.) f 88,60.

101 ste Rekening.

Angerlo. Collecte bg het optreden van Br. A. Kruvt Amsterdam. Van Mevr. de Wed. C. ter Beek-Vos Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt op 22 Februari Apeldoorn. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt Beesd. Door Ds. G. A. Fjjnvandraat, van de Beesder Zendingvereenig. Doetinchem. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt.. .. .. .. .. Dordrecht. idem. Gouda. idem. voor den Christ. Volksbond, 's Gravenhage. Door Br. A. Kruyt, uit het Zondagsch.busje v. Mej. E. Door den Heer C. O. G. de Ridder; verzameld door den Heer A. H. Mulder (Agent des Gen.) van W. S. A. v. E. f 1,—, Mej. v. D. f 2,50. 's Gravensande. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt Nagekomen gift Haarlem. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt; voor de Zending te Módjö-waraó Kloetinge. Door Mr. C. de Wit Hamer te Goes, bijdrage der Ilerv. Gemeente Lathum. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt Middelburg. Door den Heer J. J. van der Harst, verzameld door den Heer A. H. Mulder (Agent des Gen.) van Mevr. Ermerins cn Mej. Tak f 100,—, Mevr. Van den Broeckt; f 25,—, den Heer W. van Uye f 10,—; den Heer Van Woelderen f 5,—; Mevr. de Bruyn - Boddaen f 5,—; den Heer P. Lampert f 5,—; den Heer Schuurbecque éoeye f 2,50; den Heer Doorenbos f 2,50; den Heer Verheyden f 2,50; Mevr. Van Geelkerken /' 2,50; Mevr. C. de L. v. D. f 2,50; den Heer M. C. Jeras f 1,50; den Heer J. C. van Oers ƒ 2,50; eene begunstigster f 1,— Nijmegen. Collecte bg het optreden van Br. A. Kruyt Oldenzaal. Van den Heer J. Schipholt Rotterdam. Van A. J, voor het tekort v .. .. Door Ds. van der Veen van Mevr. S Van den jongenheer Willem Gunning, uit een busje Scheveningen. Door Mej. J. M. Oort, van Mej. G Zutphen. Door den Heer .1. 1T. Kiesouw, van Mej. Coner de Vries.. 3 maandsk. van G. S. C. H. f 2,—, Wed. Erbangen f 0,59; van R. f 1,05; Kransje f 0,46; Mevr. K. f 4,50; Capsulen f 0,40.. Velp. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt Vorchten. Door Ds. M. van Ileyningen Nanninga uit de catechisatiebus 1896/97 Bovendien is aan contributiën ingekomen: uit Utrecht f 446,31*; Zutphen f 93,77* 3 — 35,33 // 11,83 7,50 25,84 18,43* 25,— 7,10 3,50 15,52 2,50 60,— 5,— 22,91* 167,50 21,— —,50 5,— 2,50 7,50 35,— 5,— // 14,64 20,53* f 186,-

Sluiten