Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den nacht ? De wachter zeide: de morgenstond is gekomen en nog is het nacht!

Maar wij willen, Lezer, dat gij zelf oordeelt:

9 Januari. Men kwam mij bij een zieke roepen; er waren reeds twee priesteressen, die tot mij zeiden: '/zeg, goeroe, wij zullen eerst den ziektegeest wegjagen (mowoerake), en gij daarna; maar ge moet niet lachen, wanneer ge iets verkeerds hoort, want wij zijn nog niet lang priesteres."

10 Januari, Ik werd weder geroepen hij den zieke van gisteren, en toen dat kind gestorven was, sprak ik een en ander over de dooden. Eenige ouden zeiden: //wij willen gaarne in den hemel komen," maar eene vrouw zeide: //ik ben er erg bang voor, want men zegt, dat men eerst in school moet leeren, en daarna in den grond moet graven, om wegen te maken."

14 Januari, 's Morgens kwamen drie kinderen leeren; vervolgens kwamen Papa i Woente en het hoofd van Moapi. Zij vroegen een en ander over God en de eerste menschen. Het hoofd van Moapi zeide: //Ik wil het niet verbergen, dat ik eerst erg boos was op Papa i Woente, omdat gijlieden misschien hier waart gekomen om ons te lokken; maar nu verheug ik er mij in. Wanneer ik hier woonde, zou ik zonder ophouden komen luisteren." Papa i Woente vroeg de namen der dagen te leeren, opdat hij goed zou weten, wanneer het Zondag was. 's Avonds kwamen 8 mannen. Toen ik hen een en ander verteld had zeiden zij: «kan God ons helpen als onze vijanden komen?"

15 Januari, 's Morgens kwamen acht kinderen leeren. 's Avonds kwamen 4 vrouwen en 3 mannen buiten de kinderen. Zij spraken over de macht van God. Zij zeiden: //Wij zouden gaarne (uwe woorden) willen volgen; doch wat wij vreezen is, dat de goden in de lobo en de goden in de tuinen ons zullen dooden of ziek maken." Aldus sprak ook het hoofd Papa i Woente.

20 Januari. Zondag, 's Morgens kwamen 11 mannen en eene vrouw, 'buiten de kinderen. Ik was juist begonnen te vertellen, toen ik iemand hoorde roepen: //Goeroe wacht op ons, voordat gij voortgaat met vertellen." 's Avonds kwamen vier mannen, onder wie het hoofd Taoerana. Deze zeide: //zooeven had ik veel werk, ik kom dus nu van avond in plaats van van middag."

24 Januari. Twee kinderen kwamen leeren; de kinderen, die gewoon zijn te komen, gingen naar Kameasi. Papa i Woente zeide: //over 4 nachten keeren wij terug, maar wanneer de dag van terugkeeren een Zondag is, blijven we eenen dag langer, opdat wij

Sluiten