Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hardenberg. Collecte bij het optreden van Br. A. Kruyt Heino. Idem Hellendoorn Idem Hemmen. Idem Joure. Idem Kralingen. Door Da. Haspels, collecte by liet aannemen van lidmaten Leiden. Collecte by het optreden van Br. A. Kruyt de Lemmer. Idem Lemele. Door Ds. van der Flier, van aannemelingen, voor de Posso-zending JJZundagschoolcollecten Collecte by het optreden van Br. A. Kruyt Lutten. Idem Maasland. Door Ds. Drost, van Mej. de Wed. A. v. d. Berg Nijver dal. Collecte by het optreden van Br. A. Kruyt Raalte. Idem Rotterdam. Door Br. A, Kruyt, ontvangen van eene vriendin der zending voor Módjó-warnó Door den Heer Roskes, voor verkochte postzegels Collecte Jongelingsvereeniging te Feyenoord, by het optreden van den kweekeling Smit Van Ds. Heldring, uit de catechisatiebus Scheveningen. Halve collecte by het optreden van de BB. A. Kruyt en S. van Eendenburg .. Idem Idem ten huize van Mej. G Steenwijk. Door Ds. Byl, van N. N Utrecht. Halfjaarlyksche contributie, gelden van het Vrouwen hulpgenootschap Vroornshoop. By het optreden van Br. A. Kruyt Van de Meisjesvereeniging West-Terschelling. By het optreden van Br. A. Kruyt Van de Zondagschool '.. Wognum. Collecte in de Ned. Herv. Kerk Zuidland. Door Ds. Boers, collecte gehouden by de aanneming tot lidmaten Zutphen. Door den Heer J. H. Kiesouw: 3 maandsk. W. B. F. f 1,30; G. v. B. f 2,84; J. F. f 0,78; Mej. B. f 6,08; A. H. W. v. B. f 3,92; D. A. v. B. f 3,36; Mevr. E. geb. K. 2,80; kransje f 2,42 PinksterCollecten. Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. Delft (Afd.) Door Ds. A. Drost Leiden (Afd.) Voorschoten. Door Ds. Hoog, halve cents bydragen voor de Minahassa Scholen Giften voor de Meisjesschool te Tomohon. Leiden. Door Prof. Offerliaus Giften voor het Ziekenhuis te Mddjö-warnd. Amsterdam. Door den Heer C. G. Crone: Gift van L. voor de Ziekenverpleging onder Dr. Bervoets Kralingen. Door Ds. Haspels en den Heer Wachter, voor het Hospitaal te Módjö-warnö van F. M. W Hulpgen. Giften en Legaten. /" 27,10 Bovendien is aan contributiën ingekomen: Uit Arnhem (Afd.) f 247,— en f 125,— ; Delft (Afd.) f 277,50; Gouda (Afd.) f 80,25 Leiden (Afd.) f 50,— ; Voorschoten f 59,— , Oosterbeek en Renkum (Afd.) f 210,—; Zutphen (Afd.) f 17,—.

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlaudsche Zendelinggenootschap.

Sluiten