Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per Transport Haarlem. Door l)s. Craandjjk, van I)s. K. de Lanoy Van wege den kerkeraad der Doopsgez. Gemeente Door Prof. Muller, van Mej. C. A. v. W. C. f -iO,—; Mejonkv. Q. v. U. f 25,—; Mr. A. van S. /' 2,50; Mevr. H. f 5,—; Mej. A. A. A. C. K. f 100,—; Mevr. W. v. M. f 10,—; Mejonkv. W. v. C. f 100,— Harlingen. Door den lieer Peters (Agent des Gen.) van N. N Heerenveen. idem idem van den lieer Kisselius f 1,— • C. J. Potliaar f 1, — Hengelo. Door Ds. Remy, van N. N Hees en Neerbosch. Door Ds. Joosting, gecollecteerd bjj de P. C. (speciaal als Feestgave) Kampen. Door den Heer Peters (Agent des Gen.), van Mej. Reuyl f 2,50; den Heer ft. C. C. van llasselt /' —,50 Laren. (G.) In de Pinkstercollecte gevonden //kleine Feestgave 1797-1897".. Leeuwarden. Door den Heer J. Peters (Agent des Gen.), van den Heer J. Peters f 10,—; Mevr. de Wed. C. Sonnega f 2,50; J. P. /' 2,50; N. N. f 3,—; Mr. W. J. van Weideren Baron Rengers /" 100,—; Jonkvr. du Tour van Bellinchaven f 10,—; Mej. C. A. J. Wicliers /' 2,50; Mevr. van Eysinga gel). Weideren Barronesse Rengers f 10,—; Jonkh. Mr W. C. G. van Eijsinga /' 2,50 Van de Afdeeling Friesland Van de Onder-Afdeeling Leeuwarden Door Ds. Klinkenberg, van Ds. F. P. Florison f 25,—; Mej. D. Florison f 10,—; Mej. M. Rinia van Nauta f 10,—; de Dames der Evangelische Zondagscholen f 25,— Limmen. Door Ds. Edling, namens de Predikanten van den Ring Alkmaar.. Loenen a/d Vecht. Van Ds. B. Cli. Ledeboer Door denzelfden. Gevonden in de P. C Meppel. Door den Heer Peters (Agent des Gen.), van Ds. J. Ossenwaarde.. .. Middelburg. Van Graaf v. L Rotterdam. Door Ds. van Nes, van N. N. /' 100,—; D. f 25,—; diversen f 15,—; uit de catechisatiebus f 10,— Door den Heer Roskes, van Mevr. de Wed. G. f 5,—; Mej. H. C. S. f 10,—; Mej. S. v. 11. f 50,— Door den Heer R. Tuinzing, van M. v. R. Jzn // Ds. van der Veen, van N. N. f —,50; M. K. f 25,—; J. A. N. P. f 10,—.. // den Heer Wyt, van I. F. A. K. f 10,—; P. C. v. V. f 100 Schalkwijk. Feestgave van de Ned. Ilerv. Gem Sneek. Door Ds. Bommezyn, van twee vriendinnen der zending Door den Heer Oosterhoff f 75,— en van N. N. f 100,— Vriezeveen. Door den Heer Peters (Agent des Gen.), van den Heer J. L. L. Tilanus f 10,—; Mevr. de Wed. J. Campagne /' 1,—; Mevr. de Wed. W. C. Jansen /' 5,—; den Heer D. II. Smelt f 1,— Wageningen. Van Ds. Ph. Peter Westeremden. Door Ds. Ofl'erhaus, van Douairière de V. v. St. te Deventer /' 00,—; van liemzelven f 5,— Zutphen. Door den Director, van den Heer B. Cuperus Zwammerdam. Door I)s. Bennink Bolt, P. C. der Ned. Ilerv. Gem. als Feestgave. der vorige opgaven 7e Opgaaf

Erratum. De feestgave vermeld in de Ce lyst onder Rotterdam, als van den Heer W. F. h. is van den Heer W. F. H.

(S. Pinkstercollecten, bijdragen van ilulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Pinkstercollecten. Aalten. Door Ds. Mense, Ned. Ilerv. Gem. 1/5 P.C I f 5,20 Appingadam (Afd.) Door Ds. II. J. André Donwes: Garrelswcer. Collecte bjj de vertooning van bybelsche platen Hulpgen. Giften en Legaten. 14,70

Sluiten