Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZL^STEÏST E3ST BATEN I3XT 1896.

LASTEN. BATEN. Drukwerk ƒ 1894 18 Contributiën / 19272 12 Bibliotheek 201 70 Pinkstereolleeten 5505 26} Vergadering- en Bureaukosten » 2881 56* Hulpgenootschappen 6360 01} Zendeling-Instituut » 11854 93 Giften en Legaten (en feestgaven in 1896). . . . » 26641 48 Onkosten der Afdeelingen 1852 81* Diverse kleine ontvangsten 953 19 r J ractementen hier te lande " 4923 Yz ƒ 58732 07 44} Intrest 336 Effecten voor koersverschil 650 34 Nadeelig verschil: Kosten der Zendingen: Nagekomen rekeningen van 1895 ƒ 11300,— Nagekomen rekeningen over 1895 ƒ 10085,42 Uitkomst 1896 » 33861,88} Kosten in 1896 " 57196,89 n 45161 88} Subsidie aan de Scholen in de Minahassa, na aftrek van in Nederland ontvangen giften (ƒ 3033,33) " 2966,67 » 70248 98 Opvoeding van Zendelingkinderen 2585 05 Levensverzekering: premiën, na aftrek der bijdragen van verzekerden ƒ 2860,78 pensioenen, na aftrek der ontvangen grootboekrente » 1749,37 4610 15 Uitrusting van Zendelingen 1854 08 ƒ 103893 95} ƒ 103893 95}

BOTTERDAM, 15 Juli 1897.

Bovenstaande Rekening nagezien en goedgekeurd.

A. DROST Dzn. , Voorzitter.

Sluiten