Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B ijlage G.

NAAMLIJST DER ZENDELINGEN

door het Nederl. Zendelinggenootschap, sedert zijne oprichting in 1797, opgeleid en uitgezonden.

NAAM. 1 J. J. Kicherer +. 2 J. y. d. Pauw f . 3 D. Anemaet 4 T. van der Vlist 5 B. Tromp f 6 A. A. v. d. Lingen f.. 7 M. J. Bakker f 8 H. Vorst erf 9 H. Manenberg f 10 C. Roesteen 11 E. Smit 12 K. van Eeckhout. \ GEBOORTEPLAATS OE HERKOMST. Ouderd. bij de aannem. Tgd van aannem. Afgezonden. Jaren. 's Hage 23 1798 1798 Leksmond 28 1798 1798 Wis se kerke 1799 1799 Ttel, 56 1799 1799 Rotterdam 28 Juni April 1799 1800 Harmeien 24 Oct. April 1799 1800 Kaapstad 36 Aug. Sept. 1800 1800 lonkhuizen 40 Aug. Sept. 1800 1800 Harlingen 38 Aug. Sept. 1800 1800 Linschoten 50 Juli Sept. 1801 1802 1801 1802 Amsterdam 31 Juli Sept. 1801 1802 WERKKRING. Zuid-Afrika, aan de Zakrivier en te Graaf Reinet Hontenisse en Ossenisse, St. Paulus Polder en Hengstdijk in StaatsVlaanderen Philippine en Sas van Gent in Staats-Vlaanderen Zuid-A frika op verschillende plaatsen Zuid-Afrika, te Grahamstown.. Zuid-Afrika, te Stellenbosch.... Zuid-Afrika op het Sneeuwgebergte en elders Znid-Afrika, in de Kaapstad Op Cura9ao in 1804 en later te Bergen aan de Hudsonrivier Zuid-Afrika in 1804; te Genadeberg 1814; te Stellenbosch 1822 Op Cura9ao in 1804 Overleden. 1806 1819 1822 1824 13 L. Jans 14 W. Koster 15 J. D. Palm* 16 G. Ulbricht* 17 J. P. m. Ehrhardt*.. 18 J. 6. Matthias* 19 Chr. Albrecht* 20 A. Albrecht* 21 J. Seidenfaden 22 A. Vos 23 J. C. Supper 24 G. W. Brückner Rijperkerk Hoorn Duitschland.. Duitschland.. Duitschland.. Duitschland.. Duitschland.. Duitschland.. Amsterdam... 's Hage 24 Juli 1801 26 Maart [ 1802 26 Maart 1802 Maart Zuid-Afrika onder de Griqua's en te Klaarwater Zuid-Afrika onder de Griqua's Gopping ( Wurtemberg). Linda in Oberlausitz. (Pruisen.) 25 J. Kam 's Hertogenbosch. 26 L. Marquardt Cappeln in Teeklenburg. 24 34 30 29 24 22 25 24 38 1802 Oct. 1802 Oct. 1802 Oct. 1802 Oct. 1802 Oct. 1802 Jan. 1804 Jan. 1808 Jan. 1808 'Oct. 1803 Oct. 1803 Aug. | Op Ceylon te Jafanapatnam en later 1803 | te Colombo Oct. Zuid-Afrika te Bethelsdorp 1804 ! Aug. Op Ceylon te Jafanapatnam 1803 Oct. Zuid-Afrika 1804 Oct. ' Zuid-Afrika 1804 Sept. Zuid-Afrika. Groot Namaqualand.... 1804 ( Sept. Zuid-Afrika, te Graaf Reinet 1804 Aug. Java, te Batavia 1812 Aug. | Java, te Samarang 1812 Jan. 1808 21 Sept. 1808 Aug. 1812 1814 1804 1810 1815 1867 1816 1857 AANMERKINGEN. Neemt teLonden komende zijn ontslag, t Deze zeven, N°. 1, 2, 5—9, zijn aangenomen voor rekening van het Genootschap en vervolgens aan het Londensche Genootschap Ontslagen 1814. 1809 Nam in 1805 zijn ontslag. Ontslagen in 1802. Deze drie zijn de eersten, die als kweekelingen onderwijs ontvangen te Rotterdam. Zij zijn ook de eerste zendelingen door het Genootschap voor zijne rekening uitgezonden. Ook Janz en Koster waren zendelingen van het Genootschap. Ontslagen in 1810. * Deze zes, N°. 15-20 werden voor rekening van het Londensche Genootschap opgeleid, en ook door dat Genootschap uitgezonden. Overleden te Rotterdam. Java, te Soerabaya en sedert 1815 op Ambon 1833 Mrt. Zuid-Afrika. Wordt in Januari 1830 1815 onderwijzer aan het Athenaeum te Kaapstad Gaat in 1807 in dienst van het Londensche Genootschap over. Gaat over tot het Engelsch Baptisten Zendelinggenootschap in 1816. Van hem is de eerste Bijbelvertaling in het Javaansch, die echter niet verspreid mocht worden.

N.B. De namen der Zendelingen en Hulppredikers, die nog werkzaam ziju, worden in deze lijst met dikker letter aangeduid.

Sluiten