Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAM. GEBOORTEPLAATS OF HERKOMST. Ouderd. bq de T ^ ïan aannem. aannem ' Afgezonden. WERKKRING. Overleden, 55 H. Wentink 56 , W. Luyke 57 B. Fijnebuik 58 J. Verhaag 59 H. A. T. "Wiënkotter. 60 G. Heijmering 61 D. Douwes 62 J. F. Riedel 63 J. G. Schwarz Amsterdam . Amsterdam . Zwolle Rotterdam... Amsterdam . Alkmaar .... Zutfen Erfurt Erfurt 64 W. F. Ploegman Zutfen 65 F. Hartig 66 G. F. A. Gericke . 67 F. W. Holtz Brem en. Neustadt Koningsbergen.... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Jaren. 25 Oct. 1822 25 Oct. 1822 23 20 31 30 29 Mei 1823 Mei 1823 Mei 1823 Mei 1824 Dec. 1827 Oct. 1827 Dec. Op Riouw 1827, te Dépók 1834.. 1826 Sept. Op Amboina 1827, op Letty 1829, 1826 : op Haroekoe 1842, te Roematiga 1861 27 Oct. 1827 25 Apr. Oct. | Op Moa 1827 1826 Sept. | Op Letty 1828 1826 Oct. | Op Letty 1828, op Timor 1832.... 1826 1886 Nov. 1829 Nov. 1829 Nov. 1829 Mei 1830 j 1832 26 Apr. 1 Mei 1830 i 1832 28 31 Apr. 1830 Mei 1830 Mei 1832 Mei 1832 Op Timor 1830.. In de Minahassa van Menado, te Tondano In de Minahassa van Menado, te Langowan Op Sumatra, te Padang 1834, op Rotti 1838, op Timor 1843, te Keina in de Minahassa 1848 Op Amboina 1833 Op Letty 1833, te Saparoea 1842 T 1828 1867 1835 1860 1859 1854 1834 1843 AANMERKINGEN. Ontslagen in 1826. Ontslagen in 1830. Werd Hulpprediker in 1860. Ontslagen in 1834. Onder Riedel en Schwarz verkreeg het werk in de Minahassa eene gestalte. Eene levensbeschrijving van Schwarz komt voor Mededeelingen IV. Ontslagen in October 1833. E. H. Röttger P. de Keijser B. N. J. Roskott... C. L. Rilden ; C. T. Hermann A. Mattern J. F. Fiedler J.W.Hendriks.... G. Noordhoff F. H. Linemann .. N. P. "VVilken W. M. Donselaar.. J. E. Jellesma Lengerich (bij Amsterdam . Amersfoort. Arendsdorf {bij Potsdam). Sagan in Silezië.. Spiers Potsdam . Arnhem... Weener in OostFriesland Suurhusen (bij Emden). Aurich D. van Velden J. D. Vermaasen . J. Veenendaal Zutfen Hitzum (Friesland). Hoorn Amsterdam .... Amersfoort.... 29 26 19 24 24 25 24 22 33 22 25 19 Mei. 1830 Nov. 1830 Maart 1834 Dec. 1832 Dec. 1832 Dec. 1832 Dec. 1832 Maart 1833 Nov. 1835 Jan. 1837 Nov. 1838 1840 25 Febr. 1841 26 24 22 Mei 1840 Aug. 1840 Nov. 1841 . Mei Op Riouw 1834, komt in Europa 1832 in 1842, weder op Riouw 1844 Mei Op Ambon 1834 1840 1832 Juli Op Amboina ter opleiding van In1834 landsche onderwijzers Aug. Op Saparoea 1837 1842 1835 Aug. In de Minahassa te Amoerang 1851 1835 Aug. In de Minahassa te Tomohon 1842 1835 Aug. 1836 1835 Sept. Op Rotti 1841 1842 1840 Sept. Op Rotti 1841, te Menado in de 1883 1840 Minahassa 1846 Sept. In de Minahassa te Tomohon 1878 1840 Juli. Op Timor 1844, te Bonthain 1852 1883 1843 Aug. Op Ceram 1844, reist met den 1843 Inspector, op Java 1848, te Módjó-warnö 1849 1858 Juli Op Timor 1844 1844 1843 1842 Neemt zijn ontslag in 1846. De kweekschool wordt opgeheven in 1865. Neemt ontslag in 1835. In 1861 Hulpprediker te Koepang op Timor. De grondlegger van ons werk op Java. Ontslagen in 1840. Overleden te Rotterdam.

Sluiten