Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Tramp. Herbajum Schalsum Peins en Zweins Pietersbierum Tzummarum Onder afd. Heerenveen. Haulerwijk Knijpe Makkinga Noordwolde c a. Evang.lokaal. Wolvega Ned. Herv. Gem. Wijnjeterp Onder af deeling Joure. Akkrum Echten Haskerhorne Joure b Hulpzendingvereeniging. Langweer c.a Oosterhaule . Oosterzee Terhorne Terkaple Tjerkgaast Onder afd. Wonseradeel. .. Harlingen Hemelum Hydaard Rijs Overljsel. Onder afd. Almelo. Almelo Tubbergen Onderafd. Deventer. Bathmen Deventer Diepenveen Markelo Olst Wezepe Onderafd. Enschedé. Delden. Diepenheim Enschedé Goor Haaksbergen Hengelo Losser Oldenzaal Weerselo Onderafd. Kampen. Kampen Kamperveen Zalk Onderafd. Steenwijk Transp. Contributiën en Pinkster- en Collecten andere in Bidstonden. Feestcollecten. ƒ 1850,23,} f 405,67 » 1,78 » 5,25 b 1,50 » 1,— b 5,95 t 1,— 0 10,50 » 15,33 b 2,50 b 1,97 * 1,75 b 3,• 15,— b 1,52 f 2096,31 74,50 2,— 9,25 122,— 20,— 34,85 15,35 32,50 84,05 24,66 244,57 70,— 98,38 19,19,37^ ƒ 870,48$ 10,5,25 5,25 » 4,30 117,36 25,644 1,89 10,50 > 1,15 5,25 7,75 . 1,50 5,25 5,25 18,75 9,57 ....... i 35,05 2,50 ƒ 499,86 ƒ 40,38 b 43,47$ 10,— 12,50 7,84 » 26,— b 28.90 27,50 » 15,31 > 18,55 » 23,28 4,— b 10,— b 6,81 » **11,30$ / 285,85 Bydragen van Hulpgenootschappen. / 473,67$ ƒ 20,ƒ 493,67 J ƒ 10,115,— Giften en Legaten. ƒ 637,21 > § 300,— ƒ 125,— | ƒ 362,404

Sluiten