Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Transp. . . Gorontalo Hoetoemori Koepang Madioen Macassar Medan Meester Cornelis Menado Módjö-wamö Noesalout Padang Palembang Pasaroean Petani Poerworedjo Probolinggo Rembang Salatiga Serdang Soerabaija Tegal Ternate Tomohon Tondano Buitenland. St. Petersburg RECAPITULATIE. Gelderland Zuidholland Noordholland Zeeland Utrecht Friesland Overijsel Groningen Noordbrabant Drenthe Limburg Nederl. Oost--Indie Buitenland Contributiën en Pinkster- en Bijdragen van Giften en Collecten andere Hnlpgenoot. in Bidstonden. Fee8tcollecten. schappen. ƒ 30,50 J 83,79 J / -/ 25,5, . 5,25 .§ 82,884 • 2,70 » 11,— n 5,25 » 14,25 » 10,— . ** 13,98 31,50 » 10,» 5,25 . 22,20 . 12,77 12,50 » 5,25 10,— » 20,50 • 17,26 > 5,25 » 5,— » 5,— > 5,25 . **20,— » 20,» 37,75 7,164 » 27,45 . 100,86 »§ 1022,224 . 38,764 ƒ 282,61 ƒ 226,14 / / 1227,804 ƒ 200,/ / — / ƒ 200,— ƒ 2088,65 ■ ƒ 661,694 ƒ 272,30 j 1732,194 » 6536,764 » 1284,20 » 3736,84 „ 8555,44 . 2361,62 . 1028,96 » 338,25 , 9371,304 . 464,50 » 80,63 » 650,45 » 279,63 j . 1233,274 . 165,81 » 215,75 , 978,23 . 2096,31 . 499,86 » 493,674 . 847,21 . 1329,884 . 464 ,394 , 135,50 „ 1197,92 » 2108,69 » 570,24 , 517,25 » 1766,23 » 182,314 » 233,944 123,05 . 461,38 . 240,064 „ 349,10 • 126,12 » 49,324 13,36 » 282,61 , 226,14 » 1227.80J , 200,— ƒ 19272,12 / 5505,264 ƒ 6360,014 ƒ 26641,48

Totaal . ƒ 57778,88.

NB. Wat in deze lijst niet is opgenomen, is eerst na het sluiten der 100ste Rekening ingekomen, en kon dus hier niet medegedeeld worden.

Sluiten