Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kijkje in de polykliniekzaal te kunnen nemen; daar is ons vijftal in haar element. Zij zijn dadelijk te herkennen aan haar costuuin; een groote verpleegster-boezelaar, die haar sarong en paarse baadje, dat zij uitsluitend in het ziekenhuis dragen, bedekt. Met ijver en vlugheid zijn zij in de weer; vier van haar helpen de vele zieken, die gekomen zijn om hunne wonden te laten verbinden of die zich wat men in Holland zou noemen voor de chirurgische afdeeling hebben aangemeld. In hare handen rolt de zwachtel als vanzelf en haar aan den arbeid ziende, zou men niet zeggen dat het lang niet gemakkelijk is een verband netjes en stevig aan te leggen. Zenuwachtigheid is haar vreemd, zoodat zij de meest ernstige gevallen kunnen zien zonder een oogenblik terug te schrikken of hare tegenwoordigheid van geest te verliezen. Dit komt haar vooral ten goede bij operaties; slechts tweemaal, toen de nieuwelingen pas bij ons waren, is het voorgekomen dat een van haar de operatiekamer moest verlaten; de anderen zagen zonder een spier te vertrekken voor het eerst een amputatie en assisteerden daarbij. Niet alleen bij de behandeling van chirurgische zieken, maar ook bij de oogpatienten wordt de hulp onzer verpleegsters vereischt. Hiervoor komt Markati vooral in aanmerking, die heel goed geleerd heeft oogleden om te klappen en oogen in te druppelen, of zoo noodig gedicteerde aanteekeningen over de behandeling der zieken op te schrijven. En dan zijn er natuurlijk nog tal van bezigheden, teveel om op te noemen, zooals temperatuur opnemen, zieken baden geven, kleine kinderen verzorgen, ziekenzalen in orde houden enz, enz., wat wij onze meisjes gerust kunnen opdragen. Ook kan Markati reeds, als het erg druk is, heel geschikt hulp verleenen in de Apotheek bij het gereedmaken van drankjes en poeders. Zijn de zieken afgedaan dan moet voor het vervaardigen der verhandstoffen gezorgd worden, compressen en wattesponsjes gemaakt, houtwolkussentjes genaaid, zwachtels opgerold en nog veel meer van dien aard. Ook is er dagelijks een groote hoeveelheid ziekenhuisgoed te verstellen, want de patienten dragen kleeren van de inrichting, die in huis gewasschen en in orde gebracht worden. Bij dit laatste helpen de zieke vrouwen die naaien kunnen een handje mee; zij worden zóó wat bezig gehouden en de meisjes hebben gelegenheid nader met haar in aanraking te komen en met haar een gesprek aan te knoopen.

Sluiten