Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. No. 5. Eene bijzondere feestviering te Tondano , door Br. H. Rooker .. 65 De terugkomst van Br. A. Kruijt te Mödjö-Warnö 71 Meisjesschool te Tomohon 73 Zendingslectuur 79 1797-1897 Feestgaven 79 Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten 80 No. 6. Kediri. (Uit het verslag van Br. F. de Munnik.) 81 Nogmaals goed nieuws uit Mödjö-Warnö's Ziekenhuis 87 Droefheid en Blijdschap, door Br. J. Louwerier , Hulpprediker te Tomohon „ 89 Broeder D. Louwerier in huis en arbeid . .. .. 92 Mededeelingen ,. 94 1797-1897 Feestgaven ï 95 Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten 95 No. 7. JDeli. - Zending onder de Karo-Bataks 97 Iets over de Evangelieprediking te Posso 100 Uit het Jaarverslag van Br. Bervoets , te Mödjö-Warnö 108 Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgeuootschappen, Giften en Legaten 111 No. 8/9. Jaarverslag met Rekening en Bijlagen A tot F 113 Verslag der Algemeene Vergadering 141 1797-1897 Feestgaven 151 Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten 151 No. 10. Módjó-Warnó in 1897 155 Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legateu 160 No. 11. In Memoriam Lr. A. Drost Dzn 164 De Zending „Swaroe" in 1897 165 De Bond van Hulpvereenigingen voor het Nederlandsche Zendelinggenootschap 172 Eene samenkomst met de Medehelpers, te Mödjö-Warnö, 31 Januari tot 5 Februari. (Mededeeling van Br. J. Kruijt .) 173 De BB. Luinenburg en de Vries 176 Mededeelingen „ 177

Sluiten