Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 doosje; uit Schiedam, van Mej. B. van Koon 1164; uit Slikkerveer, van den Heer W. K. 4652; uit Ternafe, van den Heer Schippers 1 kistje; uit Utrecht van Mevr. A. G. Eigens-Vorstennan van Oijen 42986 Nederl. en 4227 buitenl.; van Mevr. Lamers 1 kistje; uit Veemcouden, van de fam. Bouwers 4000; uit Venhuizen, van Ds. Hille Eis Lambers 1 pakje uit Vollenhove, van den Heer van Krieken 1 kistje; uit IVimsutn, van de Dames Damsté 6000; uit Wintermijk, van Mevr. Douwes 2400 en 1 pakje buitenl.; van den Heer Bekkin»- 980; u t Zaandam, van den Heer Visser 1 pakje; uit V Zandt, van Enno Oleveringa 1000; uit Zutphen, van den Heer kouwenaar 2 malen 50000; uit Zwolle, van Ds. Oats Wor 1 pakje, en uit ?. van K. P. van der Velden 354.

7 1797—189V.

HONDERDJARIG BESTAAN

van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Stichtingsdag 19 December.

FEESTGAVEN (15" e Opgaaf;.

Bedraq der voriqe opqaven.. 15e Opgaaf .. .. 24,— 1*2,25 25,— 5,— Amsterdam Afd). Door den Heer C. G. Crone, door tussclienkomst van de Amsterdamsche hulpvereeniging. Feestgave van 10 leden f 5,45 , Van Mej. v. Klaveren .. » 5,— Uit de catechisatiebus van de Remoustr. Gemeente » 10,— ! f Breda (Afd.) Door Ds. Beeckman : Jireia , , Steenbergen Dordrecht. Opbrengst der sprei van Mej. P. F. Boekee, (zie Maandb. 1 pag. 15) (*) Katwijk a/d Rijn. Feestgave der Vcreenig. voor In- en Uitwend. Zending.. .. Minahassa. Nog ontvangen uit de ressorten: GorontaJo. Door Ds. Krol, van de Gemeente " 15.35 Langotban. Door Br. Brouwer, (restant) » 120,Menado. Door Ds. Krol, van de Europ. Geni " 249,50 " " " -/ >> Inlandsche Gem « 228.98 " " » collecte op 19 December » 15.27 Tondano. Door Br. H. Rooker » 2622,41 Rotterdam. Door den Heer Roskes, van K. nagift » 10,— Schiedam (Afd.) Door den Heer N. Bijlo, van de Luthersclie Gem. bjj de feestelyke herdenking van het Eeuwfeest « 16,— Westlandsche dorpen (Afd.) Door Ds. Lamping: Nagekomen feestgaven. Van de Wed. V. f 1,—; de Wed. I. S. f 2,—; een arbeider f —,25; P. V. N. f 2,—; L. V. S. f 2,—; K. en N. K. f —,50; uit het kerkezakje f —,25; I. van S. f 1, — Winschoten (Afd.) Door Ds. Doorenbos : Miiltcolda. Feestgave van een vriend der zending ingekomen by Ds. Rogaar. Winterswijk. Door Ds. Quack: Van Mej. de Wed. G. C. Esselink te Lintum f 50,50 J. W. Roerdink (Woold ) « 10,— H. Goosseus (Meddo ) •> 5,— A. W. llosen (Ratum ) » 25,— J. D. Hesselink (Miste ) " 10,— Grootendeels van catechisanten « 100,15 200,05 f 3623,86 /76923 38 » 3623,86 f 80547,24^

(*) N.B. Is bij verloting gevallen op No. "9.

Sluiten