Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter herinnering (liene, dat het Bestuur hier te lande thans bestaat uit de HH.:

Mr. J. van Gennep, te 's Gravenhage, Voorzitter. Ds. J. W. Gunning Jr., n Rotterdam, Secretaris. J. W. Roskes, n Rotterdam, Penningmeester. Ds. J. Craandijk, // Haarlem. Mr. J. F. de Beaufort, // Utrecht. Ds. G. F. Haspels, // Kralingen. Mr. O. J. H. Graaf van Limburg Stirum, te \ Gravenhage. Ds. S. Ulfers, te Rotterdam.

4. Zendingslectuur.

Gaarne bevelen wij ter verspreiding aan: „Lichtstralen" 50 ets. per jaarg., uitgave van J. M. Bredée, te Botterdam; - „Hendrik's kleine Zendbode", ƒ 1,15 per jaarg., bij G. M. Klemkerk, te Goes; - „De Nederlandsche Zendingsbode", een weekblad, per jaarg. f 1, —, uitgave van de Directie Zendingsdrukkerij, te Ermelo; - en van dezelfde Directie, den nu onlangs verschenen „Kinder-Zendingsbode", een geïllustreerd weekblad, prijs per jaarg. 75 ets.; als bijvoegsel tot den Zendingsbode 50 ets. - 25 exx. aan één adres, fr. p. p. 1 ct. per stuk; - 100 exx. aan één adres 90 ets.

5. 1797—1897.

HONDERDJARIG BESTAAN

van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Stichtingsdag 19 December.

FEESTGAVEN. (16 de Opgaaf.)

Brussel. Door Ds. W. Hoek, van den Heer Brecnian Sr. Frs 50; Breeman Jr. Frs. 20 = 70 Frs Groenlo. Door Ds. Heringa, 2de gift van de catechisanten als feestgave .. .. Maastricht. Door Ds. P. Moll, collecte op 19 December ter gelegenheid van liet Eeuwfeest Beek. Idem Overijsel (Afd.) Door den Heer D. J. R. Jordens: Onder Afd. Almelo. « « Deventer. » » Enschede. « « Vollenhove " « Zwolle. Almelo Deventer Hetu/elo Haaksbei-gen .. .. Vollenhove Wijhe Ztcolle (restant).. Bedrag der vorige opgaven.. 16e Opgaaf .. L, f 88,35 10,— 11,25 5,50 " 50, — 10,— 25,— 39,15 // 4,— 19,60 148,f>5* f 356,50 $ /"80547.24i « 356,50i / 80903,75

Sluiten