Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Wemeldinge . . . Wolfaartsdijk . Zaamslag Zuidzande. Transp Utrecht. Afd. A m er af oor t, Amersfoort n Ned. Herv. Gem. f> Remonstr. »> Baarn . Hoogland Leusden Soest Woudenberg Afd. Utrecht Utrecht » Evang.Lu*h.Gemeente. n Waalsche » . . . . »> Remonstrants. » d Doopsgezinde » • Vrouwen Hulp Zend. Genootschap Afd. Vecht en Veen. Bunnik Loenen a./d. Vecht . . Maarssen (Jontributiën en Collecten in Bidstonden. ƒ 418,44 Austerlitz . De Bilt. .. Doorn Driebergen Kamerik .. Mijdrecht.. Renswoude Schalkwijk Zeist Friesland. Onderafd. Leeuwarden. St. Anna Parochie Beetgum Hergum Boxum en Blessum Britsum Cornjum Deinum (^outum en Swichum Grouw Hallum j » Jongelingsvereeniging. t Leeskringen »> Mannenvereeniging . . Hardegarijp Hempens en Teems Huizum Jelsum 4 I X,44 ƒ 170,25 30,25 5,25 5.25 10,— 5.25 583,62£ 25,69,10 31,25 5,25 46.25 K>.75 7.75 5,25 2,— 10,50 27.25 10,50 69,05 Pinkster- en andere Feestcollecten. / 131,34-$ » 21.— V fïT^344 ƒ 13 85 > 4.1 1 25,— » 4,78 20.9.) 21.75 14,70 1 7,66 25,— 30, C5 ƒ 986 72} 10,— ƒ 187,85 27,25 Trnnnp. 21,— 10,— 20 6 . ƒ 6,72 1,60 1,52 10,13} 3,72 15,80} 3,05 13,31 20,25 76.11 Bijdragen van Hulpgenootscliappen. ƒ 624,55 ƒ 624,55 » 221,95 ƒ 224,95 Giften en Legaten. ƒ '2452,50 » * 34,25 » § 12,10 » 7,20 / 2A06.05 ƒ § 136,88} » § 50,— 13,21 » § 225 — » § 554,54 . §3397,70 » § 569,34 1 ,— » « 13,— • § 5,» § 12,50 » § 20,§ 10§ 4 - § o25.— f 5537.1 7b f 0,55* >! § 1,II 40,77 p 10,— II § 5,» § 27,15 > 15.-} D § 216,89 » 30,— „ 18,90 » 25,— II 21,85 • 18,50 „ § 79 25 )) 10,— f 519,87

Sluiten