Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provincie Drenthe. Assen. Van N. N. ƒ 0,50; L. J. f 0,50; den Heer S. Velthuis f 1—; S. N. f 1,50 Zuidlaren. Van Mevrouw X Provincie Overijssel. Deventer. Van Ds. C. F. Stelwag Enschedé. Van Ds. A. Kosters f 2,—; den Heer G. Jorder.s f 2,50; Ds. W. v. Dam f 1,— Lochem. Van Ds. B. C. «J. Mossclmans Provincie Gelderland. Apeldoorn. Van Ds. W. Hazenberg Arnhem,. Van Ds. J. M. Kolff f 2,—; den Heer L. C. Bejjers f 1 —; den Heer C. Cronenberg f 1,—; N. N. f 0,50; den Heer B. W. Hall f 0,50; Ds. Weddik f 2,— Bennekom. Van den Heer H. v. d. N. f 1,—; Ds. J. (Enier.) f 1, —; A. C. v. D. f 5,— ; W. K. f 1,— ; Mevr. N.N. f 1,—; Mevr. Wed. Begerink f 2,50 Ede. Van den Heer C. C. L. Spiegel f 1,— ; W. f 1,—; de Wed. N. N. f 1 — Eist. Van Mevr. de Wed. Scliulze f 10,—; den Heer F. v. d. Leeden f 0,50 Hees. Van Mevrouw N. N .. Nijmegen. Van Ds. E. L. Garscliagen f 2,50; den Heer L. Rooseboom /' 2,50; den Heer E. Roos f 0,50; Ds. B ter Haar f 2,50; Mevr. de Wed. N. f 1,—; N. N. f 1,—; Mej. S. N. f 3 ; —. firma ten Iloet f 1,—; den Heer G. W. Gunter f 1, —; den Heer G. G. C. Notten f 2,—; den Heer F. W. Smits Pz. f 1,—; Mevr Romein ƒ 1,—; den Heer A. Bleyenberg f 1, —; N. N. f 1,—; den Heer L. K. v. Veen f 1,—; den Heer v. Truien f 0,50; de Heeren M. Jacques & Co. f 2,50; den Heer H. Bleijenberg f 1, — '. 1tenkum. Van den Heer J. W. v. Meerten f 1,—; N. N. 0.50.. Velp. Van Mevr. B. v. A. f 2,40; N. N. f 1,—; F. f 2,50; v. P. f 1,—; N. N. f 1,—; A. F. v. 11. f' 2,50; Mevr. v. Pallandt f 1, —. Wageningen. Van den Heer H. Tutertien f 1,—; Mevr. J. Plantenga f 1,—; den Heer A. van Omnien f 1,—; den Heer J. 11. Stöcker f 1,—; den Heer O. Bergman f' —,50; N. Ts T . f 1.50; G. v. W. f —,50 - Zutphen. Van den Heer J. H. Kiesouw f 1,—; N. N. f —,50; S. v. d. W. f 1 Buitenland. Londen. Van Mevr. C. Stelling Schulze Pinkstercollecten. Hulpgen. Giften en Legaten. Geertruidenberg. Door Ds. J. J. Oudegeest, P.C. Ned. Herv. Gem. Gouda. (Aid.) Door den heer W. Kromhout: Gouda. Uit de catechisatiebus van Ds. Berkelbacli v. d. Sprenkel Sluipwijk. P.C. Herv. Gem Catechisatiebus 's Gravenhage. (Afd.) Door Ds. W. L. Weiter, van Mej. v. d. T... Gecollecteerd in de Groote Kerk op 17 Juli Heemstede. Door Ds. J. Kuylman, P.C. Herv. Kerk Niekerk, Oldekerk en Faan. Door Ds. J. J. Talens, P.C. Ned. Herv. Gem De Streek. (Afd.) Door Ds. C, Hille Ris Lamberg: Grootebroek.. J •• He m, Hoogkarspel .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. Venhuizen Giften voor de Scholen in de Minahassa. l " 6,53^ 17,40 8,76* 10,— — ,80 10,42 3,— Leeuwarden. Door den Heer W. Oosterlioff, van het VrouwenHulpgenootschap Bolsward e. o. Van de Kwartgulden Vereeniging Keppel. Door Ds. Van Bemmel Suyck Giften voor de Meisjesschool. Leeuwarden. Van liet Vrouwen-Hulpgenootschap Verder kwamen contributiën in: Uit Anloo f 5,25; Apeldoorn f 36,50; Dieren en Spankeren f 36,25; (Hing) Doesburg f 64-; Reeuwijk f 5,25; Groningen ƒ10,50; Purmerend f 50,—; Friesland (Afd.): Leeuwarden f 1374,95*, Bolsward f 74,62, Bozum f 395,93*, Dokkum f 233,30, Drachten f 130,82*, Franeker f 108—, Heerenveen f 84,—, Jours f 143,67, Sneek f 269,42*, W'onseradeel f 17,75.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN. Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten