Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

November 1898. M 11.

MAANDBERICHT

VAN" HET

Nederlandsclie Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1707.)

100ste Jaargang.

Vice-Voorzitter: J. van der Veen , Predikant, te Rotterdam. Thesaurier: Gerbert H. Ledeboer , Hoofdateeg 38, Rotterdam. lste Secretaris: J. W. Gunning Jr ., Zendelinghuis, R. Rottekade 57, Rotterdam. 2 11 " Secretaris: J. W. Roskes R. Rottekade 59, Rotterdam.

Dr. A. DROST \hs.,

overleden 6 October 1898.

Sluiten