Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 12-15. 15-22. 23-54 '23-26. 27. 28-30. 30-34. Bijzonder verhaal van broeder riedei, , van i3 October tot 26 December , zijne ontmoetingen en werkzaamheden. % Bijzonder verhaal van broeder schwarz , van Julij i83i tot Maart i832. : 'da. K A J ac : GROOTE OOST. Berigt van broeder finn op Sanda, van 21 Maart i832, ■waarin dezelve verslag geeft van zijne werkzaamheden, van den toestand der Godsdienst aldaar, en der scholen. Berigt van broeder bür op Kisser , 25 Januarij i832, waar zich eenduizend driehonderd Christenen of gedoopten be\ inden, en in hetwelk iets voorkomt van de eilanden Letty, Jf^etter en Dammer , alsook aangaande de broederen HEIJMERING- en LUIJKE. Berigt van broeder iiellendoorïj van Menado 29 Maart i832, aangaande de godsdienstige gesteldheid zijner gemeente, zijne werkzaamheden , (de overzetting der Bijbelsche historievragen van WESTER is gereed in de taal der Alvoeren voor de Heidensche kinderen op de scholen). Uitwerking van zijnen arbeid. Komst der broederen riedel en schwarz. Zijn verzwakte toestand door de vele en groote vermoeienissen. Uittreksel uit het Reisverhaal der Zendelingszuster a. van der veer, hetwelk in deszelfs geheel verdient gelezen te worden. (Aanwinst door hare pogingen voor het Genootschap te Sourabaja).

Sluiten