Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiiadz. 154-5. 155- 158. Twee nieuwe Stukjes zijn weder uitgegeven: Opwekking tot getrouwe deelneming in het MaandelijHche gebed voor de uitbreiding van het Evangelie , en Troostwoord voor Christenen in alle wederwaardigheden, door m. ltttheb. Zeven Directeuren in dit jaar overleden, j. w. van dox.deh te w ageningen, j. fontein jz. te Rotterdam , a. gerlacii te Delft , p. hugenholtz te Utrecht, c. jongsma te Leeuwarden, j. a lotzk te Amsterdam en N. messchaert te Rotterdam. Onder welke broeder fontein meer dan tweeendertig jaren, als een van des Genootschap Secretap issen, zeer gewigtige diensten aan hetzelve bewezen heeft, die nederige en getrouwe dienaar van Christus, Opwekking tot navolging van hun voorbeeld. NIEKERI E. Brief van broeder Wix, Niekerie, 4 Januari) i833. Wegneming van nadeelige indrukken der verdenking, op de neger# dier kolonie en van zijne gemeente gevallen. Belangrijke ontmoeting van en verandering bij ecncii neger, en aanneming in liet Christendom. De genade des Heeren, en de werkingen des H. Geestes op de harten van velen. Aanwinst van meer dau zeventig nieuwe leden.

Sluiten