Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1833. N\ 3.

MAANDBERIGT

vak het

NEDERLANDSCHE

ZENDELING GENOO TS CHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het christendok , bij zonder onder de

HEIDENEN.

NI E U W-Z EELAND.

Omtrent een twaalftal brieven van Nieuw-Zeelanders zijn ons ter hand gekomen, waarvan wij eenige aan" onze medeleden willen mededeelen. Wanneer wij' ons daarbij herinneren, dat deze lieden vroeger niet alleen Heidenen, maar ook menschéneters waren, en tot een der wildste wereldvolken behoorden, dan hebben wij in dezelve rijke dankstof aan God, die zijne genade in deze menschen heeft verheerlijkt (i).

i. Brief van eene Nieww-Zeelandsche Vrouw.

„ Lieve Heer yate ! Het is waar, zeker het is

Ci) Zoo immer brieven van Heidenen kenmerken van onopgesmukte echtheid dragen, zijn het deze; zij moeten derhalve zoo *ls zij zijn, gegeven en gelezen worden.

3

Sluiten