Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Hoe gaat het u, Mijnheer yate ? Leef in vrede! Deze brief is van mij, het kind, wien gij goed zijt, van uwen

neo."

4. Van naonao.

„ Hier schrijf ik u over hetgeen gij onlangs van den Doop gezegd hebt. Is het dan waarlijk zoo, dat gij mij met de anderen wilt doopen ? Ziet toe, dat gij ook doet hetgeen gij beloofd hebt. Mijn hart is voor Jezus, en het is reeds lang, dat ik voor het eerst aan Hem en aan zijne wegen dacht. Ben ik nu een Christen geworden of niet? Ik bemin dat wat goed is, maar ik doe het kwade; ik haat het kwade, maar doe niets goeds. Ik hoor het Evangelie, lees het, denk er aan, en somtijds geloof ik het, en somtijds geloof ik het niet. Mogelijk wordt van tijd tot tijd het geloof in mij vaster; ik wensch, dat het zoo zijn moge. Naar mijne gedachten is de weg, om volkomen te gelooven , toegelaten te worden tot de gemeente van Christus.

„ Nu heb ik geen plaats meer op dit blad, het is vol geschreven aan u, van mij

naonao."

5. Van ten vrijgtkochtcn Slaaf , pahau.

„ Ik, pahau , schrijf nu eenen brief aan u. Misschien behaagt hij u niet, en zendt gij hem terug,

Sluiten