Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oost-Indië in werking, en in Groenland was de waardige hans egede met de bekeering der Heidenen ijverig bezig. Iloe heeft alles , gedurende die honderd jaren , een ander heerlijker aanzien gekregen! Scharen van Hollandsche, Engelsche, NoordAmerikaansche, Duitsche en Zwitschersche Zendelingen zijn van de Evangelische kerk uitgegaan in de geheele wereld, Oiii de blinde Heidenen met hunnen Verlosser bekend te maken, en hunne ijverige bemoeijingen worden ten deele met het heerlijkste gevolg bekroond , in West- en Zuid-Afrika , in de Oost-Indische eilanden en tot in de eilanden der Zuidzee. Hoe verschillend ook de inzigten en gevoelens der onderscheidene Zendelingen zijn mogen, zoo hebben wij toch allen één doel, ééne hoop, en wij allen dienen éénen Heer."

Te rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederl. Zendelinggenootschap.

Sluiten