Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kruis. Doch voor China , het ontzaggelijk groote China , werkzaam te zijn is mijn eenige lust, en er is thans reeds eene schemering van hoop, dat het Goddelijke woord ingang zal vinden.

„ Gedurende mijn verblijf alhier zijn er te Kanton zeven nieuwe leden aan de kerk van Christus toegevoegd. In de binnenlanden heerscht oproer, het Keizerlijke leger heeft groote verliezen geleden, en of de goede zaak, of de muitelingen zullen zegepralen, is nog niet beslist.

Mij in uwe gebeden aanbevelende noeme ik mij

TT Uwen enz.

c. f. a. cutzlaff.

O O S T I N D I Ë.

Van Broeder h. wentink vernemen wij uit eenen brief, gedagtcekend Loz , 24 September 183a, het navolgende:

„ Op Loz " (dus schrijft hij) „ heb ik in de laatstvcrloopene maanden veel gewonnen. Thans staan er twaalf inlandsche huizen, waarvan de bewoners dagelijks met ons Godsdienstoefening houden, waaronder velen, die dit met gevoel en belangstelling doen. Dit is nog weinig; maar zie ik terug en bedenk ik, wat Loz nog voor vier jaren was, toen ik mij hier vestigde, dan dank ik God en ga blijmoedig de toekomst te gemoet. Het zoude nu

Sluiten