Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Legaat van wijlen den Heere willer , te 's Hage overleden ƒ 250, — Legaat van wijlen den Heer g. h. schophaus te Enschede , na aftrek van successieregt, „ 1115,50 Legaat van den Heer vv. 't hoen , te 's Hage overleden , f xooo , 2^ pCt. Certificaat van Werkelijke Schuld. Gift van den Heer l. van haaften te Sliedrecht . 100,— Legaat van Jonkvr. joh. sara van wijck, te Leiden overleden, 500,— Legaat van Mevrouw de fockert , geb. de bruyn , te Nymegen overleden, . „ 200,— Legaat van h. pieper , te Hengelo overleden „50,— Uit de nalatenschap van wijlen Mejufvr. van eerde te Haarlem , ƒ 5000 , 5 pCt. Certific. Werkelijke Schuld, ƒ 8000, Certific. Uitgestelde Schuld, 7 Kansbilletten en 1 dito uitgeloot voor 1834. Legaat van eene Weduwe te Hattem . „ 25,— Legaat van joh- zilverschoon , te Leiden overleden, ïoo,— . •

Sluiten