Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvolkomene) trouw in het betalen onzer schuld aan de Heidenen te danken hebben. De terugwerking der zendingen op de kerken van het Vaderland wordt door Zendelingen en Zendelingsvrienden zeiven te dikwijls voorbijgezien. De stemmen van gordon hall en plinius fisk zijn uit de vlakten van Oost-Indiê en van de bergen van Palestina heinde en verre in Noord-Amerika gehoord, veel meer dan zulks uit eenig deel onzes Vaderlands zoude geschied zijn , en de zending op de Sandwichs-eïïm&m heeft de kosten, welke zij vereischte, reeds veelvoudig aan onze kerken teruggegeven. Inderdaad onze kerken kunnen zonder zendingen onder de Heidenen niet meer bestaan, en het zoude een schromelijk waagstuk zijn, de zendelingschappen in verval te laten komen. Hoe meer Christendom wij uitvoeren, des te meer hebben wij te huis. Wij strooijen uit en worden daardoor rijk; wij verarmen, als wij sparen. Een goede, neergedrukte en geschudde en overloopende maat wordt ons in den schoot gegeven voor het zaad, dat wij in de Heidensche wereld uitstrooien.

Laat ons nu den invloed van dit Genootschap op de Heidenen zeiven gadeslaan. Hier bedenke men vooraf, dat slechts het kleinste deel van dien invloed voor onze oogen bloot ligt. Wie toch kan zien in de duizende harten, tot welke onze Zendelingen den toegang hadden? Wie kan de zalige veranderingen waarnemen, die in duizende huisgezinnen door hunnen omgang, door hunne onderwijzingen en schriften , door het zien van hunnen

Sluiten