Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het werk des Heercn behoorlijk waar te nemen en te bevorderen.

„ Ik heb nog vergeten aan te merken, dat onder de acht bejaarden, die onlangs gedoopt zijn, zich een jonge man bevindt, die van zijne vroegste jeugd aan zijne opvoeding in een van orze scholen heeft genoten, en vervolgens door ons als onderwijzer is gebruikt. Hij bezit zeer goede natuurlijke bekwaamheden en is zeer ervaren in de kenni9 van de H. Schrift. Ik heb hem nu onder mijn bijzonder opzigt genomen, en zal hem nog meer bijzonder onderwijs geven. Ik heb veel hoop, als hij ouder en vaster van karakter wordt, en de Heer het goede werk in hem voortzet, dat hij mij dan als helper van veel dienst zal kunnen zijn.

„ Het verblijdt mij te kunnen melden, dat de toestand van zaken, wat de godsdienst betreft, in dit land, en bijzonder in de hoofdstad Calcutta , veelbelovend is. Velen van de jongelieden, die in het Hindoo College waren opgekweekt, en door de daar genotene opvoeding hunne bijgeloovigheden hadden afgelegd, en ongeloovigen waren geworden, hebben zich gedrongen gevoeld naar de waarheid des Christendoms onderzoek te doen, en vier van hen zijn dien ten gevolge daarvan zoo overtuigd geworden, dat zij onlangs door den H. Doop in de gemeente des Heeren zijn ingelijfd. Een hunner was een Bramin van hooge kaste, en de anderen behooren tot aanzienlijke en rijke Hindoosche familien. Deze jongelieden , die veel algemeene kennis hebben opgedaan, zullen, het wordt gehoopt, nut-

Sluiten