Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

DER MAANDELIJKSCIIE

BERIGTEN

VA K

HET NEDERLANDSCHE

ZENDELINGGENOOTSCHAP,

VOOR HEI JAAR 1834.

No. 1. ElaHz, 1-3. 3-16. 1T »$S Inleiding ter opwekking, om ook nu bg liet begin des jaars, en gedurende hetzelve, le bidden voor en te arbeiden aan de zaak der uitbreiding van het Evangelie onder alle volken. Uittreksel uit het Dagverhaal van Broeder i. e. höfker , gehouden op Moii, gedurende het jaar i83i. ;: .-J i »#! r.i> iaui Verslag van de allertreurigste gesteldheid der zaken aldaar , door den haat tegen het Christendom en dadelijke vijandelijkheden, gepleegd door eene partij , om hetzelve te vernielen, tegenover eene andere partij, welke afkeer betoonde van de Afgoderij. Jammeren en ellende daardoor veroorzaakt. De gesteldheid en de goddelijke bewaring des Zendelings onder dat alles ; terwijl naderhand de omstandigheden en uitzigten eenigzins meer gunstig schenen te zijn, en zijn moed, ijver, geloof en hope zijn versterkt geworden met zijne liefde voor de zaak des Heeren.

Sluiten