Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6. uS< ti ut* — Bladz 76-84, 85-88. 89-99. 89-94. 94.99. Uittreksel uit liet Dagverhaal van den Zendeling EaR op Makisser , van Maart i83a tot April i833. Langzame vordering en bemoedigende uitzigten, vooral ook bij het opkomende geslacht, onder lielwelk ook twee of drie zonen des Ronings. Uittreksel uit een' brief van a. xttyke , geb. VAN DER VEER, Letty , ag Augustus i835. (Vervolg van n°. 4.) . Verdere ontmoetingen. Voortgezette werkzaamheden. Uitzigt op bevordering en verbetering van scholen en onderwijs. C E L E B E S. Uittreksel uit een' brief van den Zendeling j. o. schwarz , Kal as, 3i December i832. ..l. 2..J ii-.i. .. Iets omtrent den toestand der inboorlingen, der Zendelingen werkkring , en hem zeiven. Bijgeloof der Alvoeren. Uittreksel uit deszelfs Dagverhaal, op Celebes, van ï April tot 3i December i83a. Christelijke godsdienstoefening. Scholen.

Sluiten