Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Treurige toestand in onderscheidene opzigten en uit verschillende oorzaken. Iets van de broederen netjmering en hartig - op TimorKoepang , van Ban op Kisser , van luyke en holtz op Letty , van höfker op Moei, van hommers op Vamme, van wentink op Rio en Loz. Belangrijke berigten van broeder gutzlaff in China , en zijne werkzaamheden. Gunstige uitzigten in Bengalen. Iets dienaangaande van broeder lacroix , en van irion. Nieuwe Bijbelvertaling in het Tamulsch, door den Heer rhenius te Palamcottah. Iets van broeder winckler. Berigt aangaande onze vijf Zendelingskweekelingen, hunne namen , jaren , vaderland. Betrekkingen met andere genootschappen. Binnenlandsche berigten. Giften en erftnakingen. Berigt aangaande de kleine Stukjes. Yan de twintig duizend vijf honderd zeventien exemplaren , zijn zeven duizend vijf honderd aangekocht uit eene bijzondere gifte van f 45o ten dien einde, van eeneu edelmoedigen onbekenden. Een nieuw Stukje onder den titel van Bijbelsch Leesboek voor Kraaien. Gedachte aan onze afgestorvene Medebestuurders van wullen en GiLLissEK, te Zutphen en Middelburg, suringar te Leyden , en ». ï. a. c. hopfmann te Rotterdam; bijzondere ver-

Sluiten