Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Bladz. 176- 77. 177-8. 179. ob na .L Liia Jj 180. 180-3. ~3Ü BUS 182-4. ZENDING ONDER DE CREEKS. Bij dezen stam, gerekend op twintig duizend zielen, veelbelovende uitzigten. ZENDING ONDER DE OSAGES. Vier zendingsposten. Belangstelling dezes Volks. Minder en meer gunstige toestand. ZENDING ONDER DE STOEKBRIDGE-INDIANEN, ÏB VOBEH GEBOEMD: INDIANEN NABIJ DE GROENEBAAI. » Een Christelijk beschaafd volk. Eene brave gemeente." Allergunstigst berigt, hetwelk allezins verdient herlezen te worden. ZENDING TE MAC KIN AW. ' Weinig of geene verandering. ZENDING ONDER DE OJIBWAS. Yier zendingsposten. Nadeelige en voordeelige omstandigheden voor den spoedigen voortgang des Christendoms en der beschaving. ZENDING ONDER DE INDIANEN VAN DEN STAAT VAN NEW-TORK. «Ai»' > "» '•? .H .t Vier zendingsposten. Gunstig en zeer lezenswaardig berigt. < 3

Sluiten