Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Bladz 218- 220. Beschrijving van Palagonie. Het Amerikaansche Zendelinggenootschap zond in j 833 daarhenen twee Zendelingen W illiam arms en titüs coan. MADAGASKAR. Moedig gedrag van driehonderd Christenen op dit eiland, bij gelegenheid van eenen veldtogt, waaraan zij deelnamen , daar zij weigerden godsdienstige eer te bewijzen aan eenen Afgod. Blijkbare zegen van God op deze hunne standvastige trouw en weldadige invloed van hun gedrag op vele Heidenen. Verbetering. In n°. 22, op bladz. 212, onderaan, slaat! veertien, duizend; men leze: honderd veertig duizend,

Sluiten