Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek te doen, maar bloote nieuwsgierigheid naar zulk eene nieuwe leer. Doch elk werk heeft zijne trappen: er is begin, voortzetting en einde. Hoe kunnen wij het anders in China , in het lang geslotene China verwachten?

„ Wij aanvaardden onze reis den ai slen October 183a. van de reede van Macao , met de Sijlph , een snelseilend vaartuig van Calcutta. Van het eerste oogenblik aan hadden wij met tegenspoed te worstelen. Hevige tegtnwind en ontzaggelijke golven dreigden ons schip met verbrijzeling, maar God strekte zijne liefderijke hand uit en bewaarde ons genadiglijk. Wij verloren slechts éénen matroos, die door de baren werd. verzwolgen. Niet in staat om onze zeereis met gemak voort te zetien, deden wij twee onderscheidene plaatsen in de provincie Kanton aan, Kie siak en Ka schie. De inboorlingen herkenden mij zeer spoedig en , omdat zij van de Evangelieleer hadden gehoord, waren zij grootelijks begeerig, 0111 de boeken, die dezelve bevatten, te lezen. Hoe vriendelijk begroetten zij ons, met welke graagte ontvingen zij het woord des levens !

„ Eenige weken later bereikten wij het wingewest F0 Kiên. Hier was ik getuige van de volharding in het smeeken om Christelijke Traktaatjes en Bijbels. Wij ligtten reeds het anker en nog had ik de eischen des volks niet bevredigd. Zij hielden zich aan de touwen vast, en verklaarden, dat zij niet zouden loslaten, alvorens ik hun eenige boeken gegeven had. Mijn hart was vol van aandoeningen,

Sluiten