Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levens uitgestrooid, maar het zaad is vertreden en door de vogelen opgegeten. Alle deze beproevingen hebben ons meermalen diep nedergebogen, ja geheel neder^eworpen, maar het behaagde God ons wederom op te rigten. Door onze teleurstellingen leerden wij af ons zeiven iets aan te matigen, en leerden wij aan te steunen op die belofte van den Heer: ik ben met ulitdeh, alle de dagen , tot de voleinding der wereld. Die ons totdusver heeft gesterkt, zal ons ook die genade schenken, dat wij met nieuwen ijver den strijd hervatten. Maar, lieve broeders! wenscht gij, dat wij zegepfalen, houdt dan aan, om met ons en voor ons te bidden."

VASTE LAND VAN I N D I Ë.

MADRAS.

Uittreksel uit een 1 brief van den Zendelingsbroeder j. L. iïiion , geschreven uit Viperij aan ons genootschap , den 29 Maart 1833.

(1Vervolg van n<>. 2.)

„ De gesprekken, welke ik bij gelegenheid van de examens der buiten-scholen met de kinderen over de godsdienst houde , zijn dikwerf ook dienstbaar aan de onderwijzing van een aantal volwassenen, die zich doorgaans op dien tijd in en buiten het schoolhuis verzamelen , en met welke ik somtij 's , na den afloop van het bepaalde werk, opzettelijke gesprekken houde. De kinderen verdienen vooral onze

Sluiten