Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoodigd. Het was den inlanders een vreemd verschijnsel voor hun stil en afgelegen eiland een zoo groot met vlaggen versierd vaartuig te zien, en het geschut te hooren. Ik twijfel niet, of het bezoek van dit Gouvernementsschip zal, ook in betrekking tot onze werkzaamheden, eenig voordeel opleveren, daar de Kommandant bij de opperhoofden der negerijen zeer heeft aangedrongen, dat de kinderen, zoo jongens als meisjes, moesten ter school gezonden worden. Ook zullen de twee vervallene scholen in de negerijen Lelebele en Nicnewang weder tot stand komen.

Te rotterdam , bij M. WIJT & /.ONliN, Drukkers van het Nederl. Zendelinggenootschap.

Sluiten