Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden met de waarheden van de Christelijke godsdienst. Ook eene menigte Maleitsche leesboekjes zijn hier verspreid en verkocht; en hetgeen ik niet moet vergeten u te melden, (want dit is opmerkelijk) niet alleen komen Christenen psalm- en leerboeken koopen, maar zelfs heidenen komen daarnaar vragen en brengen hunne penningen , tot mij voor boeken, die ik op Java en Ambon moet betalen en dus niet gratis aan hen kan geven. Dit alles moet ons aanmoedigen en opwekken tot ijver, om zulke meuschen, hetzij heidenen of Christenen, te onderwijzen en op te leiden tot de kennis van God en Jezus Christus; het doet ons hopen op het welgelukken onzer pogingen , en het geeft ons uitzigt op eene heugelijke toekomst.

,, Van den 4'- !cn September tot den 8" en November was ik op reis naar de Zatigersche eilanden. Reeds voor langen tijd had ik gewenscht daar heen te gaan ; maar ik vondgeene gelegenheid , uit hoofde van gebrek aan een goed vaartuig. Ik sprak daarover met den Heer Resident, en dewijl wij in dezen tijd van het jaar hier nitjt verontrust worden door de Mindanauërsche ze^roovers, zoo gaf ik ZE. te kennen, deze reis gaarne te willen ondernemen , indien ZE. mij kon helpen met een Korakora , of kruisvaartuig, van het Gouvernement, hetwelk bemand is met 50 koppen. De Resident was zoo goed en gaf mij dit vaartuig en ik ging den 4''"' September des avonds op reis. Broeder riedel vergezelde mij, op mijn verzoek, derwaarts, en

Sluiten