Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij kwamen, na nog de gemeente te Liekttpang, aan deze kust, bezocht te hebben, den 8" eu September op het eerste Zangersche eiland aan.

„ De Zangersche eilanden bestaan uit drie groote en eene menigte kleine eilanden , die niet ver van elkander liggen, ten Noorden van Celebes. Het eerste dezer eilanden is Tagulandang , waarop drie negerijen zijn en dat eene bevolking heeft van 1300 zielen, die door eenen koning worden geregeerd. In ieder der drie negerijen is eene school en een leermeester, waarvan er een door het Gouvernement wordt bezoldigd. Na eenige dagen op dit eiland vertoefd en in elke negerij de school bezocht te hebben, staken wij over naar het eiland Siauw, waarop twee groote negerijen zijn en eene bevolking (vele kleine eilanden hieronder begrepen, die tot Siauw behooren) van 5000 zielen, die allen gedoopt zijn en ook, gelijk Tagulandang , afzonderlijk door eenen koning worden geregeerd. In elke deze negerijen is eene school en een leermeester , die beide door het Gouvernement worden bezoldigd. Dit Siauw is het schoonste en gezondste eiland van de Zangersch en regt geschikt, om door een' waardigen zendeling bewoond en bearbeid te worden. Op dit eiland onderzochten wij naauwkeurig de scholen, en vonden meer goeds dan wij verwacht hadden. Verder gingen wij naar de zoogenaamde Groote Zangersch , en kwamen het eerst in de negerij Tamako aan. De Groote Zangersch wordt geregeerd door vier koningen, zijnde Manganitu

Sluiten