Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1834: N-. 8.

MAANDBERIGT

Tl N HET

NEDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het christindom , bijzonder onder de

HEIDENEN.

VASTE LAND VAN I N D I Ë.

Uittreksel uit het Dagverhaal van den Zendelingsbroeder c. winckler ie Magaveram , tot 25 Julij 1B33.

„ 24 Februari], Heden middag deden wij (mijne vrouw en ik) een bezoek in Tarumapooram , hetwelk eene soort van heidensch monniken-klooster is , omtrent een uur van Magaveram. J ohn df.wasagayam leidde ons in bij het hoofd des kloosters, d>e ny&na sammanta moorti genoemd wordt, met wien wij een' geruimen tijd spraken. Hij zelf ving aan met zijne blijdschap te kennen te geven, dat een ander Zendeling naar Magaveram gekomen

Sluiten