Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lonthour , gaat het beter, sedert de Gouverneur der Molukken in d2 maand Augustus 1.1. die eilanden heeft bezocht en ouders en voogden op mijn verzoek krachtig heeft aangespoord tot hunnen pligt in dezen, zoodat de Maleitsche scholen zich nu in beteren staat bevinden.

„ Het blijft mijn biddende wensch, dat allen , die nu nog gebonden liggen in de kluisters van onwetendheid, bijgeloof en zonde, eerlang door het licht der waarheid mogen bestraald worden, Gods wil verstaan en in geloof en liefde dien mogen leeren volbrengen. Laat ons daartoe zonder opbonden bidden in den naam des Verlossers, dat zijn koningrijk kome, en onvermoeid arbeiden aan de bekendmaking van zijnen dood als de verzoening en het leven der wereld!"

Ik besluit met nederige aanbeveling van mijn perJoon en werkzaamheden aan uwe bijzondere en gemeenschappelijke voorbede en noeme mij

uwen broeder in Jezus Christus

j. FINN.

Sluiten