Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zij, in korten tijd, van hunnen arbeid onder verwaarloosde en diep gezonken Christenen, en onder zeer bijgeloovige Heidenen, nog wel niet opgeven. Wij mogen echter, naar hunne berigten, hopen, dat hun geen ongeschikt veld ter bearbeiding is aangewezen. Zij verlangen vooral ook geldelijke ondersteuning tot instandhouding van de opgerigte scholen , tot uitbreiding van dezelve, en tot opleiding van inlandsche onderwijzers: tot welk een en ander de ƒ 50 's maands , door het Gouvernement toegelegd, niet toereikend zijn.

Broeder hellendoorn deed in 183a belangrijke bezoekreizen. Eerst ging hij met broeder schwarz naar de bovenlanden en den post Amurang aan het zeestrand; en van daar naar Tanawangko , waar de belangstelling in godsdienst en schoolonderwijs gevorderd was. Hij verspreidde niet alleen, maar verkocht ook vele Psalmboeken, leer- en leesboekjes , niet slechts aan Christenen, maar ook aan Heidenen: een blijk, dat er eenige belangstelling is verwekt. Later vergezelde broeder riedel hem, eerst langs de noordelijke kust van Celebes en vervolgens naar de Zangersche eilanden. Tot deze reis verleende de Heer Resident een Gouvernements kruisvaartuig met vijftig man. De broederen hebben met bijzondere naauwlettendheid de scholen opgenomen en daarin overtrof het goede hunne verwachting. Maar de gemeenten vonden zij in treurige onkunde, bijgeloof en ondeugd verzonken. Behalve de achttien gemeenten op de Zangerscheeilanden, heeft broeder hellendoorn meer bijzon-

Sluiten