Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionale helpers onaerwijs geven aan omtrent honderd leerlingen; nog twee andere scholen staan er geopend te worden. De beden om predikers en opzieners zijn talrijk en dringend.

Zoodra waren de Choctaws in hun nieuwe land niet aangekomen, of zij wenschten, dat zonder uitstel scholen zouden worden daargesteld. Binnen weinige weken had de Heer williams er een met vijfentwintig leerlingen geopend, wier ouders aanboden ,om drie of vier dollars voor eiken leerling om de drie maanden te betalen. Zij ging sedert, drie maanden lang, geregeld voort, als wanneer de ziekte van den onderwijzer noodzaakte haar te staken. Williams rigtte naderhand op drie andere plaatsen scholen op , bevattende negentig leerlingen , waarin het lezen en schrijven der Engelsche en Choctawtalen geleerd wordt door nationale onderwijzers, die onder zijn toezigt staan. Men verwacht nog de oprigting van meerdere scholen naar hetzelfde plan, in de nabijheid der zendelingsposten van wright en hotchkin , en indien aan de behoefte kon worden voldaan, door de oprigting van twee scholen van eene hoogere klasse, dan zoude een veel grooter aantal kinderen tot het onderwijs kunnen verzameld worden.

Het verlangen naar boeken in de nationale taal is groot onder de Choctaws en de zucht om te leeren 'ezen algemeen. De aanzienlijksten dezes volks gaan hierin voor en sommige opperhoofden hebben zulks zonder hulp van Zendelingen geleerd. De boeken ,

Sluiten