Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENDING ONDER DE STOEKBRIDGE-INDIANEN,

TE VOREN" GENOEMD !

INDIANEN NABIJ DE GROENEBAAI.

Deze stam was sedert honderd jaren onder Christelijken invloed, doch sedert langen tijd, tot op het jaar 1828, toen het Genootschap derwaarts eenen Zendeling afzond, waren zij aan zichzelven overgelaten en blootgesteld aan slechte voorbeelden en invloed. Nu zijn zij een Christelijk beschaafd volk, en velen van hetzelve lidmaten der kerk, terwijl het getal der scholieren aanzienlijk is. Bijna de geheele bevolking kan beide de land- en Engelsche taal lezen. Zij hebben hun zwervend en oorlogzuchtig leven, daaraan verbonden karakter en zeden afgelegd, landbouw en handwerken zijn hunne bezigheid, waarin zij vrij gelukkig slagen. Heidensche gewoonten en bijgeloovigheid zijn bijna geheel uitgestorven; men kan het eene brave gemeente noemen, bij welke de maatschappelijke deugden van gastvrijheid, vriendelijkheid, vergevensgezindheid , nijverheid en eerbied voor de bejaarden en overheden heerschen; en zij nemen, naar getuigenis der Zendelingen, nog steeds toe. Hunne akkers zijn in goeden staat, hunne woningen gemakkelijk en zindelqk, zucht tot welvaart en gezondheid doet hen ondeugende en losbandige vermaken vaarwel zeggen, en meer dan de helft werden leden van het genootschap tot bevordering van matigheid.

Sluiten