Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1848. N». 3.

ÜÏAANDBERIGT

VAN HET

NEDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het Christendom, bijzonder onder de

HEIDENEN.

SURINAME.

ZENDING DER BROEDERGEMEENTE ONDER DE BOSCHNEGERS.

Zoo wij ergens op treffende wijze zien , dat de diepe wijsheid Gods ook de zonde der meusclien dienstbaar weet te maken aan de uitvoering van Zijne liefdevolle ontwerpen, dan is het in die duizenden van Negers, die door den gruwclijken slavenhandel uit Afrika naar JVest-indië werden overgebragt, maar die juist daardoor onder het bereik kwamen van evangeliesche Zendelingen, en den weg der zaligheid leerden kennen en bewandelen. Het was de Broedergemeente, die in de prediking van het Evangelie aan deze slaven anderen voorging, en bij dit werk der liefde zoozeer door God gezegend werd, dat zij alleen thans op de JVest-indische eilanden omtrent veertig duizend Negers telt als leden of kweekei in gen der Christelijke gemeente, terwijl in de Ncderlandschc kolonie Suriname meer dan

3

Sluiten