Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld begeeft hij zich eiken Zondag met ons diep in de bosschen, om te bidden en te zingen, en het goede woord van God te lezen. En dikwijls neemt hij zulken uit ons, die de meeste kennis en ervaring hebben van den weg der zaligheid, met zich mede, opdat die hem den Bijbel verklaren." De Heer lebrun geeft mede allergunstigst getuigenis omtrent den Prins uit den mond van een' Europeer, die verscheidene jaren in de hoofdstad van Madagaskar doorbragt, en door zijne werkzame deelneming in het lot der Christenen het vertrouwen won van den jeugdigen Yorst. Mogt hij het middel zijn om te herstellen, wat zijne moeder heeft omvergeworpen, en de gemeente des Heeren op Madagaskar te vestigen! Hem, die Zijne gemeente liefheeft, zij het vertrouwelijk aanbevolen.

Te rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten